Gemeente zoekt Strateeg Cultuurhuis

Kan je ‘juiste afwegingen’ maken en ‘diverse vraagstukken’ onderzoeken? En hoeven we niet bang te zijn voor ‘uitglijers’ van jouw kant?

Dan ben je geknipt voor de functie van Strateeg Cultuurhuis.

De Orkaan gokt dat het om de gemeente Zaanstad gaat, maar die naam valt niet in de advertentie, wel ‘omgeving Amsterdam’.

Maar het gebruik van het woord ‘Cultuurhuis’ en het feit dat het om “bibliotheek , filmzalen, een radio/tv-studio en horeca” gaat en dat er sprake is van een “mogelijke komst” sterkt ons in dat vermoeden.

Hier de volledige tekst in Binnenlands Bestuur:

“Momenteel is de betreffende gemeente bezig met de mogelijke komst van een cultuurhuis. Het gebouw omvat onder meer een zaal voor (pop)concerten, de bibliotheek, filmzalen, een radio/tv-studio en horeca. Om ervoor te zorgen dat er een juiste afweging wordt gemaakt, dienen er diverse vraagstukken onderzocht te worden. Denk hierbij aan: bouwkundig, architectonisch, financieel, juridisch in het licht van wel of geen cultuurhuis. Als strateeg ben jij verantwoordelijk voor het opzetten van deze onderzoeken en waar nodig kunnen deze elders belegd worden, waarbij jij de regie behoudt. Je bent daarna in staat om op basis van de informatie en kengetallen afwegingen te maken. Als er besloten wordt om het cultuurhuis door te laten gaan, dan moeten de gegevens uiteraard betrouwbaar zijn en achteraf mogen er geen uitglijers komen.”

Eén van de functie-eisen is “ervaring met haalbaarheidsstudies”. Haalbaarheid? Exploitatie? Bezoekers?

Deel dit artikel:

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *