Gevolgen voor aan- en verkoop van Zaanse palenpestwoningen

Jaren terug is al aan het licht gekomen dat tal van woningen in de gemeente Zaanstad te kampen hebben met zogeheten palenpest.

De funderingspalen waar de woningen op rusten worden in zo’n geval door bacteriën aangetast, waardoor deze instabiel worden en in sommige gevallen zelfs volledig afbreken.

Het gevolg hiervan is dat huizen beginnen te verzakken en scheef komen te staan. Iets wat onder meer zichtbaar is aan de scheuren die in muren beginnen te ontstaan. Het probleem doet zich hoofdzakelijk voor bij panden die voor het jaar 1970 gebouwd zijn, omdat er tot die tijd gebruik werd gemaakt van grenenhouten in plaats van betonnen funderingspalen.

Voorzichtigheid geboden bij aankoop van woningen in het risicogebied
De funderingsproblemen waar woningen mee te maken kunnen krijgen, hebben vanzelfsprekend ook hun weerslag op de waarde van het pand. Het is zonder meer iets waar tijdens de koop of verkoop van een risicowoning rekening mee gehouden moet worden. De gemeente Zaanstad houdt op een kaart van het getroffen gebied nauwkeurig bij welke panden al wel en welke nog niet funderingsherstel hebben ondergaan. Belangrijke informatie bij het kopen van een woning.

Palenpest aanpakken om waardevermindering te voorkomen

Woningbezitters die in het gebied wonen waar palenpest geconstateerd is, doen er zonder meer goed aan om middels een funderingsinspectie en eventueel aanvullend funderingsherstel passende maatregelen te nemen. Dit soort acties zorgen er niet alleen voor dat de veiligheid ook op lange termijn in de woning gewaarborgd blijft, maar voorkomt ook dat de waarde van het pand tijdens een toekomstige verkoop fors lager uitpakt. Sowieso mag tijdens de verkoop niet verzwegen worden dat de eventuele palenpest onder de woning nog niet is aangepakt. Wordt die informatie achtergehouden, dan kan de koper de verkoper daar op een later tijdstip – met bijvoorbeeld hulp vanuit de rechtsbijstandverzekering – voor aansprakelijk stellen.

Falende bouwkundige inspecties

Bij de aankoop van een (oude) woning is het niet ongebruikelijk dat de koper een bouwkundige inspectie uit laat voeren voordat hij zijn handtekening onder het koopcontract zet. Blijkt een inspecteur in een schriftelijke verklaring te hebben gemeld dat de komende 20 of 25 jaar geen problemen met het pand verwacht zullen worden en is mede op basis van dat rapport de koop beklonken, dan zou deze adviseur eventueel met terugwerkende kracht (mede) aansprakelijk gesteld kunnen worden als uiteindelijk blijkt dat het pand last van palenpest heeft.

De manier waarop het aantasten van de funderingspalen plaatsvindt is weliswaar een langzaam proces, maar is 40 tot 70 jaar na de bouw van de woning duidelijk waarneembaar. Ook voor dit soort aansprakelijkheidsvraagstukken kan de woningbezitter vanzelfsprekend een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering doen, zodat voor hem een claimprocedure in gang kan worden gezet.

Partner-productie met Twenty Four Webvertising B.V.

 

Deel dit artikel: