GL-prijs voor de ‘Bosjes van Terwindt’ (persbericht 1:1)

Na maanden stilstand in deze rubriek wordt het weer eens tijd voor een ‘persbericht 1:1’. Zonder redactionele ingrepen, eigen onderzoek, hoor- en wederhoor, kritische kanttekeningen en relevante achtergronden, plaatsen we dit persbericht va GroenLinks Fractie-voorzitter Romkje Mathkor gewoon 1:1 door.

Niet in het minst dankzij het mooie initiatief en de dito foto.

Daar komt-ie:

“10 Oktober is de Dag van de Duurzaanheid. Ter gelegenheid daarvan reikt de fractie van GroenLinks elk jaar de duurzaamheidsprijs uit aan personen of een bedrijf in Zaanstad die zich bijzonder inzetten voor duurzaamheid. Dit jaar is deze prijs door de fractievoorzitter Romkje Mathkor uitgereikt aan Steven en Margot Terwindt voor het initiatief om een braakliggend stukje grond bij de Westzanerdijk om te toveren tot een prachtig biodivers bosje. Samen met buurtbewoners hebben ze vanaf 2014 via groenadoptie er een heel afwisselend en sprookjesachtig stukje natuur van gemaakt.

Juist in deze coronatijd is het heel goed dat mensen dicht bij huis een rustgevend stukje natuur vinden. GroenLinks is een warm voorstander van groenadoptie. Het verfraait de openbare ruimte en zorgt voor cohesie in de buurt. Openbare ruimte dient rekening te houden met natuur en milieu en zo bij te dragen aan een duurzame samenleving. Het is daarbij belangrijk dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor een prettige en duurzame openbare ruimte en zich bewust zijn van de effecten van hun handelen op natuur en milieu.

Dit hebben Steven en Margot Terwindt op een bijzondere manier in praktijk gebracht . Het is beslist een aanrader om eens te gaan kijken naar de Bosjes van Terwindt. Voor hun niet-aflatende inzet voor deze Bosjes heeft de fractie van GroenLinks met veel plezier de Duurzaamheidsprijs 2020 uitgereikt aan Steven en Margot Terwindt!”


Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *