Griffier Jorrit Jongbloed van Zaanstad naar Eindhoven

Raadsgriffier Jorrit Jongbloed (36) stapt per 1 mei over van Zaanstad naar Eindhoven. Jongbloed begon in augustus 2019 als griffier. Daarvoor werkte hij 5 jaar als raadsadviseur bij Zaanstad.

Raadslid Tjeerd Pietersma: “een verlies”, Burgemeester Jan Hamming: “ik heb genoten van de samenwerking met hem”. Jorrit zelf: “Ik kijk terug op een mooie periode in Zaanstad”. De Orkaan: NEEEEE!!!!

Wat is eigenlijk een ‘griffier’?

Hij vervult volgens de website ‘raadsleden.nl

“een spilfunctie in de relaties van de raad met het college, de ambtelijke organisatie en mogelijk ook de buitenwereld.”

En dat klopt, hij (m/v) is de secretaris tijdens de raadsvergaderingen en zorgt voor alles behalve de koffie: de agenda, de vergaderstukken, de notulen, de vragen, de moties en amendementen, de live-stream en nog veel mee, hij is de spin in het raadsweb.

Tjeerd Pietersma (voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad) is ervan “overtuigd dat Zaanstad een waardige vervanger gaat vinden. Deze gemeente gaat uitdagende jaren tegemoet waar een griffier een mooie rol in kan spelen”.

Jorrit Jongbloed zegt in het persbericht van Zaanstad:

“Ik kijk terug op een mooie periode in Zaanstad, waar mij de kans is geboden om in deze rol te groeien. Ik wil alle raadsleden, partners in de stad, lokale media en collega’s uit de organisatie enorm bedanken voor de goede samenwerking. De betrokkenheid bij de gemeente en de trots op Zaanstad blijven mij altijd bij”.

Burgemeester Hamming probeert de bittere pil nog een beetje te vergulden: “Deze stap voor hem is ook iets waar we als Zaanstad trots op mogen zijn. Het laat zien dat onze mensen interessant zijn voor andere werkgevers”.

De Orkaan heeft tijdens de afgelopen 2 jaar erg veel aan Jorrit (en de andere leden van de griffie) gehad, bijvoorbeeld bij het faciliteren van het bijwonen van de raadsvergaderingen die alleen digitaal werden gestreamd en de organisatie van het verkiezingsdebat.

30 april is officieel de laatste werkdag van Jorrit Jongbloed voor Zaanstad.

Foto boven: Jorrit aan het werk tijdens een digitale raadsvergadering, bij uitzondering in beeld, tijdens de reguliere vergaderingen zit hij (onzichtbaar) naast de burgemeester.

Onder Jorrit met de toenmalige gemeentesecretaris Cis Apeldoorn en burgemeester Hamming (foto door de vorige griffier Ben Nijman)

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *