Groen- en waterplannen: wandelpaden, postzegelparken en verbrakking…

Niet alleen plannen voor nieuwe fietspaden doken op in het Groen- en Waterplan van Zaanstad. Ook bevat het plan nieuwe wandelpaden, boerenlandpaden, vaarwegen, verbrakking, postzegelparken en TOP’s (Toeristische Opstap Punten).

Onze top 15: sommige worden gerealiseerd, andere zijn nog in studie.

Verbrakking Westzaan (2019)
Inlaat van brak water in polder Westzaan ter bevordering van de natuurwaarden. Dit project wordt geleid door de provincie en bevindt zich nog in de onderzoeksfase.

Aanleg van boerenlandpaden in Assendelft (2019)
Boerenlandpaden zijn gemarkeerde wandelroutes over boerenland met kleinschalige voorzieningen als bruggen en hekken. Wenselijke nieuwe verbindingen zijn:
– een wandelverbinding van de Zeedijk naar het recreatiegebied De Buitenlanden;
– een wandelroute door het Noorderveen tussen Saendelft en de Vaartdijk;
– een wandelroute vanaf sportpak Omzoom naar de Zuiderweg
– een wandelverbinding tussen de Groenedijk en de Zuiderweg door Polder Assendelft

Wandelpad Guisveld (2019)
In het verlengde van het Frans Marspad loopt het voetpad vanaf station Wormerveer tot aan de Nauernasche Vaart. Met dit wandelpad kan een rondje Guisveld gelopen worden. Aanleg van dit wandelpad betekent dat er net als bij het eerste deel van het pad veel bruggen nodig zijn. Het pad zal vlak langs het spoor lopen om de natuur in het Guisveld met rust te laten.

Vervanging Engewormerbrug in Wormerland (2019)
Om de regionale vaarroute van Zaanstad naar Purmerend en Edam te bestendigen of uit te breiden wordt de nieuwe Engewormerbrug beweegbaar uitgevoerd. (foto boven)

Tweede entree Noordsterpark (2019)
Het Noordsterpark is relatief slecht bereikbaar en heeft slechts 1 ingang. Dit project maakt een tweede ingang aan de zuid-westzijde van het park. Deze ingang maakt het park toegankelijk voor de bewoners van de Rietlanden.

Verhuizing ZZV (2019-2020)
Haalbaarheidsstudie. Zeil- en roeivereniging ZZV aan de Havenstraat heeft aangegeven te willen verhuizen naar de Nauernasche Vaart. Dit in verband met de veiligheid en trainingsfaciliteiten voor de roeiers. De huidige locatie van ZZV is geschikt voor omvorming naar een toeristisch overstappunt (TOP).

Vervangen Haaldersbroekbrug (2019 en 2020)
Om de regionale vaarroute van Zaanstad naar Purmerend en Edam te bestendigen of uit te breiden wordt de nieuwe Haaldersbroekbrug beweegbaar uitgevoerd.

Aanleg wandelpad Noorder IJ en Zeedijk (2020)
En deel van de Westzanerdijk zal door het hoogheemraadschap versterkt gaan worden. Dit biedt een kans om in het ondertalud van de dijk een onverhard wandelpad uit te zetten. Daarmee ontstaat een nieuwe wandelverbinding tussen Westzaan Nauerna met uitzicht op de Reef.

Aanleg natuurspeelplekken (2020: zuid, 2021: noord)
Darwinpark bij terrein van de kinderboerderij. Vanwege de gewenste spreiding zal een 2de natuurspeelplaats bij voorkeur in de noordelijke helft van Zaanstad liggen.

Postzegelparken (Pocket park) in groenarme buurten (2020-2030)
Postzegelparken zijn één van de instrumenten om de leefbaarheid in de groenarme buurten, zoals de Rosmolenbuurt, te vergroten. Er loopt op dit moment een eerste pilot op een locatie in de Rosmolenbuurt. Het idee is om in de jaren daarna nog 5 pocketparks aan te leggen.

Onderzoek groenarme buurten (2021)
Een groenarme buurt is een buurt die zelf geen meervoudig bruikbaar groen bezit en van waaruit binnen een werkelijke loopafstand van 500m een dergelijke groenvoorziening niet te bereiken is. Op de kaart is in zwart weergegeven de delen van Zaanstad die groenarm zijn, in bruin de bouwlocaties en in groen de grotere groenvoorzieningen. (verhaal loopt door onder kaart)

Wandelpad Rooswijk naar Frans Marspad (2021)
Haalbaarheidsonderzoek. Initiatief om wandelverbinding te maken vanuit de wijk direct naar het Frans Marspad. Voor eventuele uitvoering is nog geen financiering beschikbaar.

Herstellen Belt Cypressehout (2022)
Er wordt de komende jaren geïnvesteerd in het gebied met diverse voorzieningen. Hierdoor is het nodig het gebied deels nieuw in te richten en de beplanting en de paden te herstellen.

Wandel-, fiets en vaarroutes bij Kreekrijk (2022)
Haalbaarheidsstudie. Bij Saendelft zou oorspronkelijk veel groen komen als uitloopgebied van de stad (afspraken VINAC/VINEX). Een deel van het programma is uitgevoerd en na bezuinigingen en veranderende ontwikkelingen bij Saendelft zijn er momenteel geen initiatieven en middelen om bij Kreekrijk fiets en wandelpaden aan te leggen.

Wandelpad Westzaan naar de Reef (2022)
Inventarisatie van de mogelijkheden om een natuurwandelpad aan te leggen door de Reef. Voor eventuele uitvoering is nog geen financiering beschikbaar.

Alle groen- en waterprojecten en -plannen zijn te zien op een kaart op de website van Zaanstad. (klikken op de kaart brengt je daar).

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *