GroenLinks ‘blij’ met uitleg Zaanstad Schiphol-manifest

GroenLinks neemt genoegen met de uitleg van burgemeester Hamming over de ondertekening van het VNO-NCW-manifest waarin ‘ontwikkelruimte’ voor Schiphol wordt gevraagd. Terwijl de meerderheid van de raad van Zaanstad tegen groei van Schiphol is.

Volgens GL-fractieleider Romkje Mathkor voldoet de uitleg van Zaanstad dat slechts een deel van het manifest gesteund wordt (de ‘wijkenaanpak’) en dat die steun niet geldt voor de uitbreiding van Schiphol. Een voorbehoud dat niet in het manifest te vinden is.

GroenLinks lijkt hiermee vooral hun eigen wethouder Wessel Breunesse uit de wind te willen houden. Die verklaarde eerder tegenover De Orkaan dat het manifest ondertekend was omdat er helemaal niet voor groei gepleit werd (‘ontwikkelruimte’ zou iets heel anders zijn).

Mathkor: blij

De verklaring op de website van GroenLinks Zaanstad:

Er is onrust ontstaan door de tekst van een manifest van VNO-NCW en MKB Nederland, mede ondertekend door Zaanstad. In dat manifest is sprake van ontwikkelruimte van Schiphol.

Dat raakt het standpunt van GroenLinks, verwoord in de aangenomen motie, d.d. 28 mei 2019, waarin staat dat Schiphol in elk geval tot 2023 niet mag groeien, de nachtvluchten afgeschaft moeten worden, internationaal treinverkeer bevorderd dient te worden en dat dit standpunt ook in alle betrokken gremia moet worden uitgedragen. Hoe is dit te rijmen met het woord “ontwikkelruimte”? Wat de fractie van GroenLinks betreft is dat niet te rijmen. Gelukkig heeft het college een reactie op het manifest doen uitgaan, waarin uitgelegd wordt dat het manifest ondertekend is om met name het punt van de wijkenaanpak te ondersteunen. Een onderwerp waar Zaanstad zich al enige tijd hard voor maakt. Zoals in de reactie staat te lezen zal het college ook in een brief aan VNO-NCW en MKB Nederland het standpunt over Schiphol expliciet laten weten.

Tevens wordt nogmaals het standpunt van het college bevestigd dat Schiphol in elk geval tot 2023 niet mag groeien, er minder hinder moet komen door onder andere het afschaffen van de nachtvluchten, de leefkwaliteit rond Schiphol meer aandacht moet krijgen en meer inzet gepleegd moet worden op treinen in plaats van vluchten. De fractie van GroenLinks is blij met de duidelijke bekrachtiging van dat standpunt.

Mattens: vragen

Of andere partijen ook genoegen zullen nemen met reactie van Hamming is niet waarschijnlijk. Melchior Mattens en Stella Pieterson van de PvdD hebben al duidelijk gemaakt dat ze vinden dat Zaanstad de ondertekening terug moet trekken en ze willen dat ook via vragen of moties aan de orde stellen.

Ook Evert Hartog (SP) gaf eerder aan dat de ondertekening alleen als het steunen van groei kon worden gezien. PvdA, ROSA en GL hadden ook zo hun bedenkingen maar schortten hun oordeel op. Mattens verwachtte al dat de collegepartijen zouden ‘afhaken’.

Breunesse: geen uitbreiding

Het is duidelijk dat het college wat uit te leggen heeft. In feite staan de verklaringen van Breunesse en Hamming haaks op elkaar. De wethouder stelt:

“de term ‘ontwikkelingsruimte’ zoals in het manifest staat gesteld, moet wat dat betreft ook op die wijze worden bekeken, zeker niet als uitbreiding van het aantal vluchten. Dit laatste staat overigens ook niet in het manifest.”

Dat is een curieuze redenering, in het manifest staat duidelijk dat “versterking van het intercontinentale netwerk van Schiphol” de enige optie voor ontwikkelruimte is. Ook Mathkor stelt dat je niet vóór ontwikkelruimte kan zijn én tegen groei: “Wat de fractie van GroenLinks betreft is dat niet te rijmen.”

Hamming: geen steun

Burgemeester Hamming gooit het over een andere boeg:

“het manifest van VNO/NCW en MKB Nederland [is] ondersteund, enkel en alleen op het gebied van de wijkenaanpak. Er is geen steun uitgesproken voor andere onderdelen van het manifest.”

Dat voorbehoud wordt op geen enkele manier in het manifest duidelijk, Hamming gaat wel een brief aan VNO-NVW schrijven dat hij het zo bedoeld heeft, maar het manifest is al naar de informateurs Remkes en Koolmees.

Zowel Hamming als Breunesse blijven in hun reacties benadrukken dat ze tegen groei van Schiphol zijn en dat ze dat overal zullen uitdragen. Die opstelling had maar tot één actie kunnen leiden: het manifest niet ondertekenen.

Lees ook:

Foto: vliegtuig boven het Twiske (De Orkaan)

Deel dit artikel:

5 reacties

 • P. Hoogkamer

  tot 2023 niet groeien , dat is 1 jaar en 2 maanden.. Giller toch..
  de.gemeenteraad deed een plas en alles blijft zoals het was…
  gelukkig kunnen we in het voorjaar weer kiezen.
  Hopelijk krijgt Hamming een nieuwe baan aangeboden en springt hij op die trein..

 • Jan Schoen

  Dan blijkt maar weer eens dat partijpolitiek en eigenbelang belangrijker wordt gevonden dan consequent zijn.

 • De enig juiste reactie vanuit Zaanstad: openbaar kenbaar maken dat deze brief niet ondertekend had moeten worden.
  Blijf je daar als gemeentebestuur stilzwijgend – en met een niet te rijmen verklaringen – toch als ondertekenaar op staan, dan zal ik mijn conclusies moeten trekken als vertegenwoordiger van mogelijk Nederlands zwaarst belaagde bevolking aangaande de luchtvaart.
  Kan ik mij voortaan geheel aan de vereniging Zaans Erfgoed – zie elders op De Orkaan – en mijn familie wijden.

 • Louis Dirksen

  Groen Links: Hier past slechts: (hahaha) ^23.

  Voor de niet wiskundigen onder ons: lach je dood…….

 • Dre Prijs

  De fractie van Romkje Matkor produceert rookwolken. Bizar.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *