GroenLinks: bouw Herman Gorterschool vertraagd?

De fractie van GroenLinks is niet gerust op de manier waarop het college van B&W de nieuwbouw van scholen in Zaanstad organiseert.

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe Herman Gorterschool, locatie Smitstraat, vraagt de partij of ook niet hier vertraging op kan treden.

De aanleiding zijn is de discussie over de nieuwbouw. Zaan Primair heeft omwonenden uitgenodigd om op 21 december een ‘klankbordsessie’ bij te wonen op het kantoor van Zaan Primair waarop de eerste fase van het ontwerp werd gepresenteerd.

Zaan Primair heeft ervoor gekozen om de school deels in twee bouwlagen uit te voeren hoewel ze weten volgens Paul Laport van GroenLinks dat “een school in twee bouwlagen niet op een volledig draagvlak van de omwonenden kan rekenen.”

GroenLinks schrijft verder:

De afgelopen jaren hebben diverse Zaanse onderwijsbouwplannen vertraging opgelopen. Hoe reëel is de kans dat ook dit project – door de recente wijzigingen en daardoor mogelijk een verminderd draagvlak – vertraging oploopt?

Deze opmerking wordt uiteraard niet zomaar gemaakt, Zaanstad heeft de afgelopen periode een matige reputatie opgebouwd als het om nieuwbouw van de scholen gaat. Bij De Toermalijn, De Werf en Et Buut / Westerkim leidde dat al tot ernstige vertragingen.

GroenLinks vreest dat de Herman Gorter de volgende zal zijn, en vraagt bovendien:

  • Is het College bekend dat Zaan Primair de voorkeur heeft om een school in twee bouwlagen uit te voeren? En zo ja, wat vindt het College daar van? Is bekend wat de eventuele meerkosten ervan zijn?
  • Hoe verloopt de communicatie tussen gemeente en schoolbestuur over de bouwplannen voor de school? Het schoolbestuur is bouwheer – welke invloed heeft het College nog op de bouwplannen?
  • Wanneer wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de gewijzigde bouwplannen en de voortgang van het project? Welke invloed kan de gemeenteraad, desgewenst, nog uitoefenen?
  • Er is ‘geen volledig draagvlak’ voor de bouwplannen. Weet het College hoe de Klankbordgroep over de gewijzigde plannen denkt?

(afbeelding van Kieft Bouwmanagement)

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *