Statenlid Servaz van Berkum van GroenLinks voelt zich om de tuin geleid door gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) bij de onderzoeken naar de verschillende varianten van de A8-A9-verbinding.

Post beloofde aanvankelijk aan de Stuurgroep die de verschillende varianten onderzoekt te vragen om ook een nieuw ‘korte’ tunnelvariant bij Krommenie te laten onderzoeken. In een later stadium kwam Post daarop terug.

Van Berkum had samen met Michel Klein (CU/SGP) tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 13 maart via vragen GS willen verzoeken de tunnelvariant toe te voegen. Maar omdat GS voorafgaand aan de vergadering via een brief al beloofde dat voor te stellen, zagen de vragenstellers er vanaf.

Tot Van Berkum’s verrassing kwam Post later op dat besluit terug. De korte tunnel-variant wordt niet onderzocht. Van Berkum heeft over die koerswijziging van Post vragen gesteld aan GS.

Volgens Van Berkum is er voor zo’n onderzoek een ruime meerderheid in Provinciale Staten: “Alleen CDA en VVD echt tegen” en “GroenLinks, D66, PvdA, GL, PvdD, SP, CU, ouderenpartijen waren voor”.

In Zaanstad zijn de meeste partijen tegen Nulplus-varianten door Krommenie. Maar dat betekent niet dat ze een warm voorstander zijn van Assendelft-varianten die niet alleen een tunnel onder het dorp inhouden maar ook een snelweg door de Stelling van Amsterdam.

In de Provincie (die het meeste gaat betalen), landelijk en internationaal (Unesco) is er juist veel verzet tegen varianten die door de Stelling gaan.