Burgemeester Jan Hamming wil in januari opnieuw met ProRail praten over cameratoezicht op de stations langs de Zaanlijn. Ook wordt nog overlegd met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het toezicht.

Zaanstad heeft onlangs het camera-toezicht in de omgeving van station Krommenie-Assendelft verlengd tot en met 31 maart 2021.

Op het station zelf is nog steeds geen cameratoezicht, terwijl daar juist om gevraagd wegens overlast en vernielingen. ProRail wil daar niet aan. Burgemeester Hamming wil in januari opnieuw met ProRail praten over dat toezicht.

In verband met overlast op de stations heeft B&W van Zaanstad in mei van dit jaar aan ProRail gevraagd “om over te gaan tot het instellen van cameratoezicht op de vijf treinstations langs de Zaanlijn waar nog geen camera’s hangen” zo antwoordde Hamming eerder op vragen van Liberaal Zaanstad.

Hamming heeft op 14 september overlegd met de directie van ProRail, maar:

“dit heeft niet geleid tot een andere uitkomst. Er is vervolgens door het college contact opgenomen met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Infrastructuur en Waterstaat om tot een oplossing te komen.”

Zaanstad laat weten dat het overleg met de ministers nog loopt. Aan ProRail is gevraagd om in januari nogmaals met burgemeester Jan Hamming in gesprek te gaan.

De POV diende in januari 2019 al een motie in over het cameratoezicht, de motie werd aangenomen. In september 2020 werd het college nogmaals gevraagd “om uiterlijk oktober 2020 met een plan te komen waarin samen met de Pro-Rail duidelijke afspraken worden gemaakt over het plaatsen van camera’s op alle NS-stations op de Zaanlijn.”

Eind november informeerde fractievoorzitter Harrie van der Laan hoe het ermee stond: “graag verneem ik wat de stand van zaken is met betrekking tot het plaatsen van bewakingscamera’s op alle NS stations op de Zaanlijn.”


UPDATE 30 december 2020: omdat burgemeester Hamming in gebreke blijft bij het uitvoeren van de moties, zal Harrie van der Laan (POV) bij de komende raadsvergadering een Motie van Afkeuring tegen de burgemeester indienen.