Hannie Schaftschool: ‘misplaatste beschuldiging’

Begin december was de Hannie Schafschool plots – en negatief – in het nieuws. Op de school zouden leerlingen ‘uit kleren zijn gegaan bij een gokspel’ volgens Dagblad Zaanstreek die het nieuws uit De Telegraaf overnam.

POV-fractieleider Harrie van der Laan reageerde pijlsnel en vroeg een interpellatiedebat aan, maar trok zijn verzoek vlak voor het debat zou beginnen in. De steun voor Van der Laan was nihil. Raadsleden vonden dat hij de school schade had berokkend door zonder hoor en wederhoor het tendentieuze Telegraaf/NHD-nieuws over te nemen.

Ondertussen waren ouders en leerkrachten naar de raadszaal getrokken om hun steun aan de school en de leerkracht te tonen. Het team van de school zelf had ook een brief aan de raad gestuurd met hun versie van het ‘incident’. Zaanstad wilde deze brief niet openbaar maken.

Daarom doen wij het maar.


Beste raadsleden,

Graag willen wij ingaan op het krantenartikel over onze school dat afgelopen zaterdag, 1 december 2018, geplaatst is.

Op vrijdag 19 oktober, heeft onze zeer gewaardeerde en geliefde collega, een les georganiseerd als afsluiting van het ‘Landenproject’. Er is in de klas een spel gespeeld, waarbij leerlingen fictief geld kon inleggen en opnemen. Het was een gezellige vrijdag, zo vlak voor de vakantie. In de namiddag vertelde deze leerkracht aan een aantal teamleden in een naschools overleg dat zij zo’n leuke dag had gehad. Alle leerlingen waren betrokken en de sfeer was goed en gezellig.

Het bleek echter anders uit te pakken.

Eén van de leerlingen heeft, eenmaal thuis, vertelt over het spel dat gespeeld is. De ouder en verzorgende van deze leerling hebben uit het verhaal van het kind conclusies getrokken en de dingen die het kind vertelde als waarheid aangenomen. In plaats dat zij contact zochten met de leerkracht en/of de directie en hun vragen/opmerkingen stelden, namen zij in de herfstvakantie direct contact op met de bestuurder van Zaan Primair en de vertrouwenspersoon van de inspectie.

Er is na het spelen van het spel dus geen contact geweest tussen de school/leerkracht en de ouder. Dit betreuren wij ontzettend, juist omdat wij denken dat de leerkracht en/of directie de ‘verontruste’ vragen goed hadden kunnen beantwoorden.

Daarnaast is het heel gebruikelijk en meer dan fatsoenlijk dat je als ouder eerst de leerkracht spreekt als je vragen hebt over klassenzaken. We begrijpen de keuze om de leerkracht en/of directie over te slaan dan ook niet. Tijdens de vakantie werd onze directeur op de hoogte gesteld van een klacht richting de bestuurder over dit spel. Daarnaast werd er na de vakantie contact opgenomen met de school door de vertrouwensinspecteur.

De klacht naar het bestuur over de leerkracht is zeer belastend en zwaar. De leerkracht wordt in die mail namelijk beschuldigd van een ‘seksueel overschrijdend gedrag van een leerkracht’. Dit is een totaal misplaatste beschuldiging. De leerkracht is hierdoor ontzettend aangedaan en voelt zich door deze beschuldiging niet meer veilig in de relatie met deze ouder.

De directie heeft hierna besloten de communicatie tussen de leerkracht en de ouder stil te leggen en de ouder verzocht contact op te nemen met de directie als er vragen zijn over de ontwikkeling van haar kind.

Afgelopen zaterdag lazen wij met verslagenheid het bericht in twee verschillende dagbladen over onze school. We herkennen ons niet in hetgeen er in het artikel beschreven wordt. Er staan onjuistheden in en het verhaal is gebaseerd op aannames. Voor de school, de leerkracht en de leerling is het artikel beschadigend.

Wij kennen onze collega als een enthousiaste, integere, betrouwbare en fijne leerkracht. De leerlingen zijn dol op haar. Zij heeft deze les geïnitieerd om een thema goed en leuk af te sluiten en daar geen vervelende (bij)bedoelingen mee gehad.

Vele ouders hebben na het lezen van dit artikel hun steun geuit naar de leerkracht en de school. De ouders zijn namelijk erg gesteld op de juf van hun kind. Ze hebben het volste vertrouwen in haar en vinden haar een goede leerkracht.

Tot slot moeten wij mededelen dat er in het verleden meerdere problemen tussen de betreffende ouder en de school zijn geweest. Het lijkt erop dat deze ouder geen vertrouwen heeft in de dingen die onze school doet. Er is geen sprake van een samenwerking tussen deze ouder en de school, maar het tegenovergestelde. Het vertrouwen is (al eerder) geschaad, het voelt onveilig.

Al met al hopen wij dat u luistert naar onze kant van dit uit de hand gelopen verhaal en dat u begrijpt hoe beschadigd en gekwetst wij zijn. En wij hopen dat de gemeenteraad ons steunt zodat wij door kunnen doorgaan met datgene wat wij met passie en liefde doen: lesgeven aan kinderen!

Met vriendelijke groet, het team van OBS Hannie Schaft

Deel dit artikel:

8 reacties

 • OmaJoyce

  Vreselijk en onfatsoenlijk dat een ouder zoiets doet.
  De leerkracht ondervindt hier schade van. Het zal even duren voordat dit weggeëbd is, als oud-collega van elders sta ik vierkant achter haar.

  Wat moet het betreffende kind met ouders die ongegrond en zo buitenproportioneel reageren?

 • Joost Weemhoff

  “Eén van de leerlingen heeft, eenmaal thuis, vertelt over het spel dat gespeeld is.” Aiaiai… Meesters en juffen, check uw spelling! Prima brief overigens.

 • JBP

  Ik heb gisteravond de livestream van de gemeenteraad bekeken. Behalve door de heer Van der Laan, de man van het CDA en de mevrouw van DZ werd door een ieder die het woord had zeer zinnige dingen gezegd. De gemeenteraad gaat er niet over. Dat was vroeger misschien zo maar de raad heeft dit uitbesteed aan overkoepelende schoolbesturen als Zaan Primair en Agora.

  Dan de kwestie zelf. De vertrouwenspersoon van de Onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er niets is gebeurd dat als ‘seksueel overschrijdend gedrag’ kan worden gezien. Hoorde ik tijdens de livestream en lijkt mij in deze niet onbelangrijk. Dankzij de Orkaan heb ik flarden gelezen van een ‘feitenrelaas’ die de gemeenteraad in zijn geheel heeft gekregen en licht werpt op de klaaggeschiedenis van de ouder. In het verleden zijn dankzij deze mevrouw lokale klachtenprocedures tot en met landelijke geschillencommissies doorlopen. Zonder resultaat. Een ingezonden briefschrijver in de Volkskrant had het onlangs over ‘verwende ouders’ die het idee hebben dat hun kind ‘rechtstreeks door God is gezonden’.

  Deze ouder heeft de leerkracht en de directie van de Hannie Schaftschool overgeslagen in haar communicatie en direct contact opgenomen met het College van Bestuur van Zaan Primair en de Onderwijsinspectie. En de Telegraaf. Dat is inderdaad onfatsoenlijk. Het is goed dat de directie de communicatie van deze ouder met de betreffende leerkracht heeft stopgezet. Zoals ik eerder schreef, zou ik aangifte wegens smaad en laster overwegen… maar da’s voor de juristen.

  Wat is de kern? Los van het feit dat het een notoire klaagmevrouw is, voor een deel veroorzaakt door een vechtscheiding, zo begrijp ik uit het feitenrelaas, gaat het om het feit dat een kind thuis bij die mevrouw een verhaal vertelt. Mijn vrouw werkt al vele jaren in het Zaanse basisonderwijs. Zij krijgt een aantal maal per jaar een ouder langs met een vraag over een verhaal dat een kind thuis vertelt over iets dat op school gebeurd is. Dat zijn meestal rare verhalen. Mijn vrouw zegt dan: het kind vertelt ook wel eens verhalen over wat er thuis gebeurt. Denkt u dat ik dat meteen geloof?

  Dat zet de ouder direct weer met beide benen op de grond!

 • rj

  Overdrijven is wat mensen doen. Iedereen leert dit want waarheid wordt bestraft. Zei plato dat al niet, 2400 jaar geleden? No one is more hated than he who speaks the truth.

  Mij is hetzelfde overkomen maar dan niet op school. Agenten komen dan aan je deur om te stellen: niet meer doen hè! En zitten dan op de stoel van aanklager, rechter en beul. dat is normaal. Dat is westerse mentaliteit. Wordt het niet eens tijd voor gezond verstand?

 • Tijd voor de school om afscheid te nemen van deze ouder. Gezien de geschiedenis zou de ouder daar ook over klagen, ondanks dat hij/zij niet tevreden is over de school.

 • Martin

  Helaas is de brief van de leraren hierboven gekleurd en onjuist. De leerling wordt voor leugenaar gezet, waar haar verhaal door de directie is erkend. Hiervan zijn geluidsopnames. Ook de weergave van de gang van zaken, zoals dat de vertrouwensinspecteur heeft gesteld dat er niets aan de hand is zijn onjuist. Er is nog steeds een lopend dossier.

 • Marlene

  Brief gaat alleen maar over de communicatie tussen de school en de ouder en niet over het gebeurde.
  De vraag is dan ook “wat is er eigenlijk gebeurd?”

 • Kitty

  De ouder mag bij de communicatie de leerkracht niet overslaan. De directie besluit de communicatie tussen ouder en leerkracht stil te leggen.
  Wat een gekleurde brief is dit en de zwartmakerij van Zaanprimair zeer mee bekend. En reacties waarbij het kind van school moet:schaamteloos, hoezo is dat in het belang van het kind?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *