Afgelopen week is opnieuw een controle uitgevoerd in de Russische Buurt in Zaandam. In acht woningen aan de Czaar Peterstraat, Czarinastraat en de Tolstoistraat werden – soms meerdere – overtredingen geconstateerd.

In vijf gevallen was sprake van bewoning in strijd met het bestemmingsplan, zoals illegale splitsing van een woning. In vier woningen was sprake van illegale bewoning, vijf woningen waren niet in orde qua brandveiligheid. In twee woningen aan de Tolstoistraat werd hennep gekweekt.

Deze controle werd door de gemeente Zaanstad samen met brandweer en politie uitgevoerd, in het kader van de wijkgerichte aanpak in de Russische Buurt. Dit traject is in 2017 gestart na meerdere signalen dat in veel panden sprake zou zijn van overbewoning, illegale kamerverhuur en illegale splitsing van woningen.

In 2017 werd drie keer een een gerichte controle in de buurt gehouden. De gemeente zei destijds zeker twintig panden in de straat op het oog te hebben waar waarschijnlijk sprake is van overbewoning en illegale kamerverhuur.

In 2017 werden ook al een wietplantages aan de Tolstoistraat en Czaar Peterstraat ontdekt.

Foto boven: dichtgetimmerde woning aan de Tolstoistraat (De Orkaan)