Het Geheim van Zaanstad

Dinsdag maakte de gemeente Zaanstad een verslag van een besloten vergadering openbaar na vragen van De Orkaan die eerder op die dag waren gesteld.

Wij vroegen ons af hoe het kwam dat wethouder Emmer kon zeggen dat Zaanstad vóór een salaris boven de WNT-norm van de HVC-directeur was terwijl er een motie door de raad was aangenomen waarin hem gevraagd was het salaris wel aan die norm te binden.

Op onze vragen aan de indieners van de motie, de griffie en de woordvoerder van de wethouder volgde vooral een keiharde stilte. PvdA en GroenLinks reageerden later op de ochtend met de mededeling dat ze er eigenlijk niks over mochten zeggen.

Wat bleek: de zaak was aan de orde geweest in een besloten vergadering waardoor raadsleden en wethouder daaruit geen mededelingen mochten. Tijdens die vergadering waren PvdA, DZ en GroenLinks ‘omgegaan’, alhoewel onder voorwaarden.

WNT-norm

Wethouder Dick Emmer leek zich aan die geheimhouding te onttrekken door in de pers te verklaren dat hij op last van de gemeenteraad voor een salaris dat boven de WNT-norm lag moest stemmen. Die opdracht kon alleen maar in die besloten vergadering zijn gegeven. Maar waar Emmer dus informatie uit die vergadering naar buiten bracht, hadden de raadsleden nog steeds het gevoel dat dat niet mocht.

Na druk van van raadsleden werd aan het eind van de dag de hele zaak toch maar openbaar gemaakt.

Dat doet natuurlijk de vraag rijzen waarom die vergadering überhaupt geheim was. Volgens de begeleidende brief was dat “Vanwege (Financiële) belangen gemeente en derden.” Financiële belangen van de gemeente waren er niet, dus het moest om de belangen van Dion van Steensel gaan. Maar daar was de kwestie allang zonneklaar: wel of niet boven de WNT-norm.

De Zwarte Hand

Als er belangen beschermd zouden moeten worden, zijn die belangen niet anders geworden na de beslissing. Dus als het nu wel openbaar kan zijn, had dat ook meteen gekund.

Het lijkt er vooral op dat Zaanstad een merkwaardige obsessie voor geheimhouding heeft. In dit geval was het totaal overbodig.

Het is niet de eerste keer dat geheimhouding tot dit soort conflicten leidt. Ook bij eerdere discussies bleek dat partijen vonden dat B&W uit stukken uit vertrouwelijke bronnen putten terwijl raadsleden de kaken op elkaar moesten houden.

Geheime bijeenkomsten horen thuis in de boeken van Pietje Bell (De Zwarte Hand), niet in een democratie.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • arie

  Geheime bijeenkomsten horen thuis in de boeken van Pietje Bell (De Zwarte Hand),dan kent u de politiek nog niet

 • Rob

  Bij mijn weten is er bij het aannemen van de WNT norm een overgangsperiode ingebouwd, waarbinnen bestaande hoge salarissen binnen vier (?) jaar ofzo worden afgebouwd naar die norm. Als de nieuwe directeur al binnen HVC werkzaam was bóven de WNT norm is er arbeidsrechtelijk wellicht voor te pleiten ook voor hem die overgangsperiode te laten gelden. Maar het schuurt natuurlijk wel. Het betreft immers een functie die wordt aangegaan nadat de norm is ingesteld en in de geest van de wet zouden bestuurders er goed aan doen zich daaraan te houden.

  Er wordt al genoeg gesjoemeld, zo zijn er corporatie-directeuren die hun contract hebben laten anti-dateren zodat ze eveneens aanspraak kunnen maken op 4 jaar “afbouw” van hun feitelijk te hoge inkomen.

 • Tjeerd Pietersma

  Hoe spannend kan je het maken?

  Ja, de stukken waarop een zienswijze over de beloning van de HVC directeur werd gevraagd werden onder geheimhouding aan de Raad voorgelegd. Eerder had ik namens de PvdA gevraagd dat er van die vergadering een “letterlijke” verslag zou worden gemaakt (wat niet gebruikelijk is). Alle stukken (inclusief het verslag) zouden openbaar zijn vanaf het moment dat de RvC van HVC verslag zou hebben gedaan van de uitkomst van de aandeelhoudersvergadering.

  Op het moment dat De Orkaan, maar ook RTV-NH aan je deur klopt of je een reactie wil geven dan check je even of de geheimhouding ook daadwerkelijk is opgeheven (zoals tijdens de vergadering was afgesproken). Dit bleek formeel niet het geval.

  Dus na contact met de wethouder en de griffie werd dezelfde middag het verslag vrijgegeven. Mijn reactie was dat je dan ook het stuk waar de raad een zienswijze op was gevraagd moest worden vrijgegeven. Ook dat werd snel (ook op de zelfde middag) gerealiseerd (we hebben nou eenmaal spelregels over dit soort zaken).

  Niks Zwarte handen, door het vertrek van een medewerker van de Griffie en een misverstandje in de overdracht is het niet zo gelopen zoals was afgesproken.

  Voor de inhoudelijke reactie en overwegingen van de PvdA op het HVC dossier verwijs ik graag naar https://www.pvdazaanstreek.nl/actueel-blog/743-beloning-nieuwe-algemeen-directeur-hvc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *