Eerste kwartaal 2023. Dat is de uiterste datum voor de ingebruikname van de nieuwe Zaanbrug. En € 24,5 miljoen, dat is het maximale bedrag dat de brug gaat kosten.

Wij vinden dat een wonder. En leggen hieronder uit waarom.

(Vanavond komt de zaak aan de orde bij het vragenuur in het Zaanstad Beraad)

Niet bij de Lassiestraat

De eerste echte concrete plannen (met cijfers) dateren uit 2011. Daarin worden twee plekken voor de brug genoemd: de huidige plek of bij de Lassiestraat in Wormer. Dat laatste is onaantrekkelijk. Het verkeer kan zowel in Wormer als in Wormerveer niet goed worden afgewerkt. Er zullen files tot voorbij de rotonde in Wormer komen waardoor het verkeer in het dorp vastloopt. In Wormerveer zullen de files tot in de Dubbele Buurt komen.

Het gevolg is (volgens het officiële rapport dat de Provincie laat maken) voorspelbaar: irritatie, het massaal negeren van rood licht (omdat het 6 minuten per cyclus kan duren) en spookrijden. Niet doen dus.

Als extra waarschuwing wordt er nog bij vermeld dat bij een ’tijdelijke’ brug de problemen nog veel groter zijn, vooral als die maar één rijstrook heeft (de huidige Zaansbrug heeft twee rijstroken, twee fietspaden en wandelpad). Omdat er geen extra rijstroken in Wormerveer kunnen komen die even lang zijn als de huidige rijstroken: nog meer files.

De voor de hand liggende oplossing is omrijdoutes voor snelverkeer (15.000 bewegingen per dag) via de Clausbrug en Ned Bennedictweg. Dat brengt forse kosten met zich mee, de Ned Bennedictweg moet worden verbreed, extra afslagen worden gebouwd, wegen afgesloten, kruispunten aangepast.

Bij de Lassiestraat komt alleen een noodbrug voor langzaam verkeer.

Het kan goedkoper

De aanbesteding mislukt in april 2019, en de Provincie, Zaanstad en Wormerland vinden een even creatieve als opzienbarende oplossing. De begroting voor de brug wordt opgehoogd met € 1,5 miljoen tot € 13,75 miljoen door verkeersmaatregelen te schrappen. Minibusjes en hulpdiensten kunnen best wel over de noodbrug bij de Lassiestraat. (een wondertje dat zoiets 1,5 miljoen oplevert)

Aanbesteding opnieuw mislukt

In november 2019 mislukt de aanbesteding opnieuw, maar met twee aannemers wordt toch verder gepraat.

En dan geschiedt het echte wonder. Het budget wordt verhoogd tot € 14,25 miljoen maar er wordt opnieuw geld gevonden in het schrappen van de extra verkeersmaatregelen. Die zijn namelijk nauwelijks nodig. De hele verbouwing in Wormerveer is niet nodig: alle verkeer kan namelijk over de noodbrug.

(stilte om het wonder tot de lezer door te laten dringen)

Stikstof

Niet alleen blijven de kosten nu beperkt maar omdat er niemand (!) om hoeft te rijden levert de bouw van de brug geen (!) extra stikstofuitstoot op.

De noodbrug wordt dus opgewaardeerd. En die opwaardering komt volledig voor rekening van de aannemer die de Zaanbrug gaat bouwen.

De problemen van de Lassiebrug (opstoppingen, files, irritatie, rood-licht negeren, spookrijden) zijn verdwenen. De Zaanweg en rotonde in Wormer zijn kennelijk nu wel op de verkeersstroom berekend, de ondernemers aan de Zaanweg lijden geen planschade. En niemand komt extra lang in de file of gaat omrijden (als ze dat wel doen levert dat wel extra stikstofuitstoot op).

Vragen POV

Vanavond stelt Harrie van der Laan van de POV vragen aan wethouder Slegers over de brug, en vooral over de noodbrug (“die niet genoemd wordt in de documenten die de gemeenteraad heeft ontvangen en als ‘een konijn uit de hoge hoed’ van de wethouder of de Provincie komt”).

  1. Heeft de gemeente Zaanstad deze noodbrug met de bewoners en ondernemers van de Zaanweg besproken?
  2. Zijn er meerdere opties voor een nood-brug onderzocht ? Bijvoorbeeld Kerkstraat-Bruynvisweg?
  3. Is de optie Lassiestraat besproken met ondernemers en bewoners in Wormer?
  4. U houdt vast aan een verkeersonderzoek uit 2011. Bent u bereid een nieuw onderzoek te doen?
  5. Tijdens de behandeling afgelopen donderdag gaf de wethouder aan dat het verkeer een andere route gaat nemen dan de noodbrug. Welk effect heeft dit op de stikstofdepositie? Op welke berekening baseert dit?
  6. Is het argument stikstof dan nog houdbaar?

Hier ons Zaanbrug-dossier.

Hier komt de noodbrug