Hoe gaat industriegebied Assendelft-Noord eruit zien?

Tussen 17:00 en 19:00 zijn de plannen voor het industriegebied Assendelft-Noord te zien in partycentrum ‘De Admiraal’, Dorpsstraat 1056, Assendelft.

In dit ontwerp-bestemmingsplan (zie kaart) zijn o.a. de hogere geluidsnormen van belang die voorgestewld worden voor Zuidervaartdijk 3 en 4 en Dorpsstraat 1041 (kinderdagverblijf Pinkeldorp).

Van 11 september tot 22 oktober ligt het plan ter inzage. Wie daar behoefte aan heeft kan een “zienswijze”worden kenbaar gemaakt.

Op de website van de gemeente zijn de plannen ook te vinden.