Hotel Guisweg (hotelletje?)

guisweg 29

Voor het pand Guisweg 29 is door de gemeente Zaanstad een omgevingsvergunning verleend om een hotel te realiseren. Daarvoor moet van het bestemmingsplan worden afgeweken.

Het houten huisje (uit 1912) ligt tussen de winkel van PartsNL/Staphorsius en de voormalige Rabobank in.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen tot 12 december bezwaar maken bij de gemeente.

Volgens het kadaster is al een bouwvergunning verleend (met als datum 2019) en heeft 203 m2 van het pand al een logiesfunctie.

Foto: Google Streetview (2017)

2 Reacties op Hotel Guisweg (hotelletje?)

  1. siem says:

    volgens mij heb ik ooit tekeningen gezien dat er in de voormalige drogisterij een hotel zou komen is dit nu verplaatst naar dit kleine pandje?

    • De Orkaan says:

      Het pand waar vroeger de drogist zat (Guisweg 7) wordt nu verbouwd tot woonruimte, de plannen voor het mini-hotel zijn vorig jaar voor het eerst bekend gemaakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>