Impact aan de Zaan zoekt klimaatcoaches

Overheden hebben de taak om het energieverbuik te verduurzamen. Maar ook de individuele burger kan hierin een belangrijke rol spelen. Daar lijken onze landgenoten dan ook akkoord mee te gaan.

Een onderzoek van het marktonderzoeksbureau Motivaction onder 1.250 Nederlanders concludeert dat 79 procent van de Nederlanders vindt dat er een energietransitie moet komen, en een groot deel van hen is bereid hun gewoontes aan te passen.

Het onderzoek toont echter ook dat een vrij grote groep nog geen stappen in de richting van een duurzamer energieverbruik neemt. Daar kun jij als Zaankanter verandering in brengen! De gemeente zette samen met Bureau voor Durf, stichting !Woon en Klimaatgesprekken het samenwerkingsverband Impact aan de Zaan op. Dit verband wil energie- en klimaatcoaches opleiden en inzetten om de inwoners van onze gemeente energie- en klimaatbewuster te maken.

Onduidelijkheid door het Stikstofbesluit

Duurzaamheid ook op het niveau van de inwoners zelf brengen, kan wel eens een noodzaak worden als het college zijn doelstelling om tegen 2030 energieneutraal te zijn wil halen. Het Stikstofbesluit stelt dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese regels. De richtlijn – waarbij een bouwproject stikstof mag uitstoten in de buurt van beschermde natuurgebieden als de uitstoot in de toekomst wordt gecompenseerd – werd nietig verklaard. Hierdoor staan heel wat werven on hold en komen ook duurzame overheidsprojecten zoals het Zaanse warmtenet met de bijhorende biomassacentrale in gevaar. Moet energieneutraliteit dan elders gezocht worden?

Andere weg naar een energieneutraal beleid

Natuurlijk kan de stad ook op een andere manier energieneutraler worden, bijvoorbeeld door het wagenpark elektrisch te maken of door over te schakelen op duurzame brandstoffen in het openbaar vervoer. Vervoerder Connexxion bijvoorbeeld zet nu al elektrische bussen in op lijnen 64 en 65. De stad kan met gps software, waarmee de bewegingen van alle gemeentevoertuigen gevolgd kunnen worden, verder in kaart brengen welke auto’s en bussen “vergroend” kunnen worden. Verizon Connect biedt bijvoorbeeld dergelijke tracking software aan. Maar zo ver is het dus nog niet.

Zelf aan zet als klimaatcoach

Maak je je zelf zorgen over de klimaatverandering en vind je dat je moet bijdragen aan een klimaatneutraal Zaanstad? Dan kan dat dus met de opleidingen van Impact aan de Zaan. De inschrijving voor de opleiding tot energiecoach, die de Zaankanters moeten leren om spaarzamer met energie om te springen, is afgesloten. Maar nog tot 1 november 2019 kun je je inschrijven om klimaatcoach te worden. Deze focust zich niet enkel op verduurzaming rondom energie in huis, maar ook als het over voedsel, samenleven in de buurt of vervoer gaat. Bedoeling is om, in groepsverband, in dialoog met de inwoners te gaan. Als vrijwilliger word je immers onderdeel van Klimaatgesprekken.

Van 17 tot 19 januari 2020 volgt er een driedaagse opleiding waar je onder meer gesprektechnieken bijgebracht worden. Voor de opleiding wordt een borg van 100 euro gevraagd, maar deze wordt teruggestort zodra de opleiding afgerond is. Ook na de opleiding word je trouwens nog begeleid om je taak zo goed mogelijk uit te voeren. De coaches krijgen een vrijwilligersvergoeding en moeten iedere week minimaal één uur beschikbaar zijn gedurende een periode van drie maanden. Dit omdat je als coach 2 groepen een zestal avonden zal begeleiden om een gesprek rond klimaatkeuzes op gang te brengen.

Ingezonden mededeling door, Twenty Four Webvertising / illustratie: pixabay.com

Deel dit artikel: