Informateur John Bijl gaat na een eerste week van gesprekken verder praten met POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA “over de uitgangspunten die zij zien voor de vorming van een nieuw college.”

Dat betekent dat DZ, D66, PVV, DENK*, PvdD en SP zijn afgevallen. De laatste vier partijen hadden tijdens het ‘duidingsdbat’ al hun reserves uitgesproken; nu zijn dus ook collegepartij D66 (die van 3 naar 2 zetels ging) en DZ (van 3 naar 4) uitgestapt*.

De zes partijen waarmee verder wordt gesproken hebben samen een riante meerderheid van 25* zetels.

Informateur Bijl zal binnen zijn eindverslag van de informatieronde aan de gemeenteraad aanbieden:

“Naar mijn mening delen deze fracties een onderling vergelijkbaar inzicht hoe de manier van werken tussen volksvertegenwoordiging en college tot stand kan komen. Daarnaast vormen zij een brede afspiegeling van de gemeenteraad, en daarmee van de samenleving.”

* Aanvulling: ‘uitgestapt’ is niet gelukkig gekozen, de partijen die niet meer meedoen zijn ‘afgevallen’. Of ze afgeserveerd zijn door Van der Laan / Bijl of zijn uitgestapt is niet bekend. Bij DENK zaten we niet goed: die partij had geen blokkades uitgesproken, dat gold wel voor PvdD en SP die geen zin hadden in een POV-college. De PVV vond dat ze buitenspel was gezet. De CU heeft naar één zetel en is niet nodig voor een meerderheid. D66 zei zich ‘bescheiden’ op te gaan stellen, in de oppositie dus. DZ wierp bij het duidingsdebat geen blokkade op, maar doet niet mee bij de vervolggesprekken. Het zetelaantal van de coalitie is 25 (en niet 26 zoals we eerst dachten).

Onder de nieuwe verdeling in de raad: