Inlopen bij Noorder IJ-plas-plannen

boulevard noorder ijplas

Vanavond is er een participatiebijeenkomst over de ontwikkeling van de Noorder IJ-plas.

Die ligt formeel in Amsterdam, maar op de grens met Oostzaan en Zaandam. Wat daar gebeurt heeft grote gevolgen voor de Zaanstreek.

Dit gebied maakt onderdeel uit van de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, waar de gemeente op de lange termijn een groen-blauw stadspark voorstaat als verbindende schakel tussen de wijken van Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan.

Maandag 4 februari van 19:00 – 21:30 uur in PROOST & STROOP Meteorenweg 272, Amsterdam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>