Inspreken over A8-A9 bij provincie

De beslissing over welk alternatief gekozen gaat worden om de A8 met de A9 te verbinden wordt in de zomer van dit jaar genomen.

Op 2 maart praat de commissie Mobiliteit & Financien van de Provincie Noord-Holland over de drie voorkeursalternatieven: Nulplus-, Golfbaan- en Heemskerk-varianten. Bij deze vergadering is het mogelijk om in te spreken door belanghebbenden.

De commissie bespreekt het plan om daadwerkelijk door te gaan met deze drie alternatieven en daartoe een extra krediet van € 190.000 beschikbaar te stellen, het totale voorbereidingsbudget voor de verbinding A8-A9 wordt dan ruim € 1.5 miljoen. Met dat budget moet een adviesaanvraag in gang gezet worden over de inpassingsmaatregelen in de Stelling van Amsterdam.

De vergadering in Haarlem begint om 19:30 maar eerst staat in een besloten vergadering de Westfrisiaweg op de agenda. Daarna, om 20:30 is de A8-A9 aan de beurt.

De inspreekmogelijkheden zijn op de website van de provincie te vinden.

Het verzet tegen de nieuwe Nulplusvariant (viaduct in Krommenie) is groot. Omdat dit alternatief ook niet het goedkoopste is, wordt het onwaarschijnlijk dat hiervoor gekozen gaat worden.

De alternatieven met een tunnel onder Assendelft worden daardoor waarschijnlijker alhoewel er ook partijen zijn die zich tegen elke verbinding hebben uitgesproken.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *