Jaap Keijser (POV) ruziet met burgemeester Faber

POV-raadslid Jaap Keijser is boos op burgemeester Geke Faber. Op 22 september, na afloop van een raadsvergadering had Keijser al een “pittig gesprek” met Faber.

Maar 14 dagen later botert het nog steeds niet tussen de POV’er de burgemeester.

Na het debat van de 22e sprak Keijser Faber aan op haar optreden omdat, volgens Keijser ze zich “als voorzitter van de raad niet hoort te mengen of haar mening hoort te geven in een debat wat ik voer met iemand anders.” Daarop zou Faber in een “tirade” zijn losgebarsten en tegen Keijser gezegd hebben dat de POV haar “de strot uitkwam.”

Facebook

Tijdens een bijeenkomst van de fractievoorzitters deze week stelde POV-fractieleider Harrie van der Laan de zaak aan de orde waarop Faber verklaarde “zich niet te herkennen” in het relaas van Keijser.

Het POV-raadslid is ontstemd omdat daardoor “mijn oprechtheid ter discussie wordt gesteld”. Liever had hij er “geen woorden aan vuil” gemaakt, maar de ontkenning van Faber heeft hem ertoe gebracht het hele relaas in een open brief op Facebook te zetten.

Dagblad Zaanstreek publiceerde de brief gister onder de kop: “Raadslid: Faber schold mij verrot”. Dat heeft Keijser, zo stelt hij tegenover De Orkaan zeker niet gezegd:

De kop die Dagblad Zaanstad gebruikt over dat zij mij verrot heeft gescholden, zijn niet mijn woorden.

“koffie staat klaar”

Burgemeester Faber laat ondertussen via haar woordvoerder Geralt Lammers weten:

Na afloop van de raadsvergadering van 22 september heeft, onderweg naar een ander overleg, in de foyer een kort gesprek plaats gevonden tussen de burgemeester en dhr. Keijser. De burgemeester herkent zich niet in de weergave van de heer Keijser. Ze vindt het jammer dat hij niet is ingegaan op het voorstel het gesprek op een ander moment te voeren. De burgemeester heeft dhr. Keijser laten weten dat de koffie klaar staat.

Keijser heeft geen zin in die koffie. Hij blijft bij zijn verhaal en zegt ook dat er getuigen bij geweest zijn. Zo noemt hij de naam van griffier Ben Nijman die Faber “midden in haar uitval” (Keijser) kwam halen om met DZ-raadslid Eric Sellmeijer te praten die een beledigend bericht over de burgemeester en haar woordvoerder op Facebook had gezet (een week later trad Sellmeijer af als raadslid).

(Keijser vertelt hier een nieuwtje: Sellmeijer heeft dus niet alleen met gemeentesecretaris Jan van Ginkel gesproken die hem vroeg het bericht te verwijderen maar is dus ook door de burgemeester zelf op het matje geroepen.)

“pittig gesprek”

Nijman zegt tegen De Orkaan dat hij zo met zijn hoofd bij dat andere gesprek was dat hij de inhoud van de uiteenzetting tussen Faber en Keijser niet meegekregen heeft:

Toen ik na de raadsvergadering Geke kwam halen voor een ander gesprek, merkte ik dat ze in een pittig gesprek was met Jaap. Dat zal het gesprek zijn waar Jaap op doelt. De inhoud heb ik niet meegekregen. Ik was met m’n hoofd ook bij dat andere gesprek.

Keijser wil onder voorwaarden overigens nog wel een koffie koffie met Faber drinken:

Ik sta altijd open voor een gesprek met haar, maar ik wil er nu wel graag wat meer mensen bij zodat er over de inhoud van dit gesprek niet opnieuw onduidelijkheid kan gaan bestaan.

De open brief van Jaap Keijser

 

Geachte mevrouw Faber,

Na de raadsvergadering van 22 september j.l. sprak u aan op uw rol als voorzitter van de vergadering.

Hierop ging u volledig uit uw dak en zei mij dat ik, en de POV,u de strot uit kwamen en heeft u mij meermalen met handgebaren duidelijk gemaakt tot hoever ik u de keel uit kwam.

U vertelde mij dat ik mij als raadslid moest schamen dat ik mijn informatie uit de media en kranten en gesprekken hier in de raadzaal haalde, maar dat ik de straat op moest om met de burgers te spreken.

Ik zei u daarop dat u helemaal niet wist of ik wel of niet met burgers gesproken had.
En dat ik dat wel degelijk gedaan had maar dat ik daar alleen maar te horen kreeg dat ze zich schaamde, dus veel informatie kon ik daar niet uithalen.

Aan dit antwoord had u geen boodschap en ging door met uw tirade en verweet mij, en onze fractie, niets anders te kunnen dan twitteren, facebooken en moties van wantrouwen indienen.

Ik heb u verteld dat ik niet twitter (niet eens een twitter account heb) en zelden iets post op Facebook, en dat de motie van wantrouwen ons inziens terecht was, en nog steeds is. Ik heb u gezegd dat ik wel klaar was met het gesprek met de mededeling dat ik nog nooit u, of iemand anders binnen de raad, respectloos heb aangesproken en ik daarom ook meer dan verbaasd was dat u uitgerekend tegen mij zo, uit het niets, tekeer ging.

U kalmeerde iets en zei dat dat we het er nog wel eens één op één bij een kopje koffie over zouden hebben.

Tot mijn verbijstering hoor ik vanavond van mijn fractievoorzitter Harrie van der Laan, (die u in het presidium naar de reden van deze tirade vroeg) dat u ontkent dat u deze dingen gezegd heeft, en dat u zich hier niet in herkend.

Mevrouw Faber, het had u gesierd als u uw excuus had aangeboden, en gewoon eerlijk gezegd had dat het u allemaal even teveel was geworden. Dat u uw zelfbeheersing even was verloren. Hier had ik dan gelijk begrip voor getoond en er nooit meer een woord aan vuil gemaakt.

Nu wordt door u mijn oprechtheid ter discussie gesteld wat mij bijzonder raakt. Helemaal omdat het niet anders kan dan dat er collega’s uit de raad uw tirade of tenminste een gedeelte hiervan gehoord moeten hebben , en ik zeker weet dat de griffier,de heer Nijman, een gedeelte heeft opgevangen. Hij kwam u, midden in uw uitval, halen voor een gesprek met de heer Sellmeijer van DZ.

Ik hoop dat u zich mijn verbazing en boosheid een klein beetje kunt voorstellen. Ik vind uw ontkenning een burgermeester onwaardig en het lijkt me beter dat we dat kopje koffie maar laten voor wat het is.

Jaap Keijser
Raadslid, Partij voor Ouderen en Veiligheid

 

 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *