Jan de Bruin zegt te stoppen met zijn plannen voor een referendum om de sloop van de Beatrixflat aan de Peperstraat tegen te gaan. Voor het referendum zocht De Bruin steun bij onder andere de politieke partij ROSA, maar kreeg deze steun niet waardoor hij van het voornemen afziet.

Met de geplande sloop van de flat, die volgens ROSA-voorzitter Jan Hekman nog allerminst zeker is, gaat volgens De Bruin een “uniek stukje architectonisch erfgoed uit de jaren 60” verloren.

De Bruin, eerder betrokken bij het referendum tegen het Cultuurcluster, deed afgelopen vrijdag al zijn verhaal bij De Orkaan. Toen was hij nog vol goede hoop, tientallen mensen zegden hun medewerking en steun toe. Maar nadat ROSA hem liet weten het referendum niet te steunen zakte de moed hem in de schoenen. De Bruin zegt te stoppen omdat hij zijn vrije tijd, energie en gezondheid niet wil opofferen om “de kastanjes uit het vuur te halen” voor ROSA. 

Dolksteek

ROSA presenteert zich als voorvechter voor het behoud van de Beatrixflat. Op hun website is te lezen “wij willen dat de Beatrixtoren behouden blijft als monument van de jaren van de wederopbouw.” Bovendien maakte de partij een alternatief plan voor de Peperstraat waarin de Beatrixflat gespaard bleef.

De Bruin, oud-lid van ROSA, vertrouwde op de steun van de partij. Tegen zijn verwachting in kreeg hij van Jan Hekman, voorzitter van de partij, via WhatsApp te horen dat de partij hem niet zou steunen (De Orkaan heeft het WhatsApp-contact ingezien). De Bruin vroeg ROSA om juridische en inhoudelijke steun en daarnaast bekendheid voor het referendum via sociale media. Dat De Bruin deze steun niet krijgt, voelt voor hem naar eigen zeggen als een ‘dolksteek’. 

Coalitie

Volgens Jan Hekman, voorzitter van ROSA, heeft De Bruin twee jaar geleden al contact opgenomen met de partij. Volgens Hekman heeft ROSA ook toen al gezegd geen steun te verlenen aan een referendum, en dit om dezelfde redenen als waarom ROSA het referendum nu niet steunt. Jan Hekman:

“Het heeft te maken met het feit dat er een plan ligt voor het hele Peperstraatgebied, en dat plan is gemaakt door de coalitie. Wij zitten als ROSA in die coalitie, dus het is ons plan. We hebben in de totstandkoming van dat plan geprobeerd onze richting daarin mee te geven. Wij zien in dat plan heel veel mogelijkheden om de Beatrixtoren te behouden. Het zou in de coalitie bijzonder zijn als je samen een plan opstelt en daar dan als één partij een referendum tegen gaat houden.”

‘Advocaat van de Duivel’

Hoewel ROSA dus zegt het belangrijk te vinden dat de Beatrixflat behouden blijft, gaf fractievoorzitter Hans Kuyper een nogal gemengd bericht af tijdens het Zaanstad Beraad van 4 juli:

“Ik wil even advocaat van de Duivel spelen, onze partij deelt uw mening van harte [van erfgoedpartijen die de Beatrixflat willen behouden red.] en zal de komende jaren z’n best blijven doen. Maar we hebben toch foto’s? Waarom een fysiek object bewaren?”

Zijn foto’s genoeg? En wat betekent ‘ons best doen’? Kuyper licht toe:

‘Het was een voorzet voor Zaans Erfgoed om nog maar eens een pleidooi te kunnen houden voor fysiek behoud van erfgoed. En die voorzet kopten ze fraai in.’

Kuyper meldt verder dat ze zich blijvend in zullen zetten voor fysiek behoud van de toren: 

‘Of daarvoor een motie of amendement wordt ingezet, hangt ook af van de discussie aanstaande donderdag. Ik bereid me daar in elk geval wel alvast op voor.’

Ook Hekman benadrukt dat ROSA voor het behoud van de flat is en dat ze in de plannen voor de Peperstraat daarvoor voldoende perspectief zien.

Cultuurcluster belangrijker

Volgens De Bruin heeft ROSA ten tijde van zijn cultuurcluster-referendum wel alle medewerking verleend. Dit in de vorm van het helpen verzamelen van handtekeningen, inspraak in de gemeenteraad en juridische hulp tot in de rechtszaal.

Volgens Hekman is een groot verschil dat ROSA nu coalitie is en toen oppositie was. Hekman zegt daarnaast dat het Cultuurcluster voor ROSA ‘nóg belangrijker’ was.

Op 18 juli wordt er door de gemeenteraad gestemd over het bestemmingsplan, dan wordt ook het standpunt van ROSA duidelijk.

Door: Rick Nieborg. Foto: Interview met Jan de Bruin van vorige week vrijdag.