Jan Hamming, de burgemeester die in oktober begint in Zaanstad, stond vandaag met een twee pagina’s groot interview in de Volkskrant: “De burgemeester die Den Bosch niet kreeg.”

Uiteraard wil Volkskrant-journalist Jan Tromp weten hoe het is gegaan in Den Bosch, klopt het dat Hamming daar gesolliciteerd heeft en op 10 juli meldde dat hij niet meer beschikbaar was?

Hamming geeft geen antwoord: “Ik ben een burgemeester die zijn mond kan houden.” De procedure is geheim, dus Hamming wil zelfs niet vertellen of hij gesolliciteerd heeft: “Daar wil ik niet over spreken (…) ik ga niet meelekken.”

Lekken

Op last van de Brabantse commissaris van de Koning, Wim van de Donk, stelt het OM een onderzoek in naar het lekken naar het Brabants Dagblad in Den Bosch.

De krant wist niet alleen te melden dat Hamming nr. 1 stond in Den Bosch maar ook wie de andere kandidaten waren en wat er over hen werd gezegd. En dat Hamming vlak voordat in Den Bosch een besluit zou vallen, naar het Provinciehuis belde dat hij om ‘persoonlijke redenen’ afzag van de kandidatuur in Den Bosch.

Dat was volgens het Brabants Dagblad aan het eind van de middag, dus voordat in Zaanstad de beslissing was genomen. De logische vraag is natuurlijk: wist Hamming toen al dat hij op nr. 1 in Zaanstad stond en een meerderheid van de gemeenteraad hem zou steunen?

Ruud Vreeman

Maar Hamming zegt niks. Hij heeft in mei 2016 gesolliciteerd in Zaanstad. Die procedure werd stilgelegd omdat er te weinig goede kandidaten waren. In 2017 leverde een extra ronde wel voldoende kandidaten op. En Hamming rolde daaruit als nr. 1. Ondertussen had hij dus ook (volgens het Brabants Dagblad) gesolliciteerd in Den Bosch.

Volgens Hamming wist niemand – behalve zijn vrouw – dat hij had gesolliciteerd in Zaanstad, “Nee, ook Ruud Vreeman niet.” Vreeman was burgemeester in Tilburg toen Hamming daar wethouder was.

Hamming zegt nog iets over Vreeman:

“Ruud belde me pas twee maanden geleden, hij zei ‘zou Zaanstad niet iets voor jou kunnen zijn?’ Ik zei: ik heb goed nieuws voor je, Ruud, ik heb al een jaar geleden gesolliciteerd.”

Dat “twee maanden” moet een vergissing zijn, de sollicitatieprocedure sloot al op 21 april (zie onder voor tijdlijn).


UPDATE 8 augustus 2017

We hebben Hamming om verduidelijking gevraagd maar hij heeft daar nog niet op gereageerd. Ruud Vreeman heeft over de contacten met Hamming overigens een ander verhaal. Volgens hem dateert het eerste contact niet van een paar maanden geleden maar van voor 16 november 2016. In het Brabants Dagblad (13 juli 2017) zegt Vreeman:

Ik wist dat Hamming een grotere gemeente ambieerde, dus ja, ik heb hem met enig enthousiasme verteld over Zaanstad. Maar toen was ik nog geen waarnemend burgemeester. Ik heb verder ook geen enkele rol gespeeld bij zijn benoeming.”


Onderzoek

Harrie van der Laan (POV) en Juliëtte Rot (DZ Rot) willen dat ook in Noord-Holland onderzoek wordt gedaan naar lekken. Commissaris van de Koning Johan Remkes voelt daar niks voor en laat het onderzoek aan Brabant over. Een curieus antwoord omdat het Brabantse onderzoek over het lek in Den Bosch gaat, en niet over Zaanstad.

Van der Laan en Rot zaten niet in de vertrouwenscommissie. DZ zat er aanvankelijk wel in via de toenmalige fractievoorzitter Aart Molenaar. Tijdens de procedure waren DZ-oprichter Molenaar en Rot met elkaar in oorlog over de zeggenschap bij DZ. Toen de partij uiteindelijk gesplitst was, wilde Rot ook in de commissie die de tweede ronde zou doen, dat was echter onmogelijk omdat de commissie zoals die eerst was samengesteld in functie bleef en niet tussentijds kon worden aangepast.

Harrie van der Laan had er zelf voor gekozen geen deel uit te maken van de commissie omdat hij tijdens de eerste ronde (september 2016) op vakantie was. Toen bleek dat de uiteindelijke gesprekken na de tweede ronde later plaats zouden vinden, kon ook hij niet meer aan de commissie worden toegevoegd.

Tijdpad

  • 26 april 2016: eerste sollicitatieprocedure, tot 17 mei kan er gereageerd worden.
  • 22 september 2016: procedure opgeschort (te weinig geschikte kandidaten)
  • 16 november 2016: Ruud Vreeman waarnemend burgemeester
  • 31 maart 2017: nieuwe sollicitatieronde, tot 21 april kan gesolliciteerd worden.
  • 11 april 2017: procedure start in Den Bosch, tot 3 mei solliciteren
  • 1 mei 2017: 31 kandidaten voor de post in Zaanstad
  • 9 mei: 23 kandidaten voor de post in Den Bosch
  • 10 juni 2017: Jan Hamming wordt voorgedragen als burgemeester

Hier ons dossier over Jan Hamming.