De Juliana van Stolbergschool aan de Nicolaes Maesstraat 2 in Zaandam wordt een gemeentelijk monument.

Het gebouw uit 1957, ontworpen door gemeentearchitect G.M.G. Bakker, heeft volgens Zaanstad “voldoende cultuurhistorische waarde” om een monument te worden.

De voormalige meisjesschool vormt een ‘ensemble’ met de voormalige school aan de Vlielandstraat 2 (De Bark en Groen van Prinsterer) die uit 1953 stamt. Beide gebouwen zijn nu in handen van De Bedrijvige Bij van Gerbrand Klop.

De school is op verzoek van de eigenaar op de monumentenlijst gezet. Voor monumenten is een instandhoudingssubsidie beschikbaar. De gemeente Zaanstad subsidieert 30% van de kosten voor het instandhouden van een monument met een maximum van € 12.000 per jaar.

De scholen zijn volgens de gemeente een voorbeeld van ‘shake-hands architectuur van het modernisme met het traditionalisme’ die kenmerkend was voor de Wederopbouwperiode.

Foto onder: de Juliana van Stolbergschool in aanbouw (1955, Gemeentearchief Zaanstad). De nieuwe meisjesvakschool bij de Hoornselijn werd op woensdag 24 april 1957 geopend door mevrouw A.N. Thomassen-Lind, de vrouw van burgemeester W. Thomassen.

“Namens de leerlingen zullen Elly van den Oever en Bep van Burger aan de directrice mejuffrouw Noteboom geschenken aanbieden.”

Op 25 april 1957 bezocht Koningin Juliana school die school is vernoemd naar Juliana gravin van Stolberg en Wernigerode (1506 – 1580), de moeder van prins Willem van Oranje en daarmee stammoeder van het huis van Oranje.

Onder: de rechtervleugel van de school met het beeldhouwwerk van Paul Koning rechts.