Kabinet: Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen

Schiphol mag van het kabinet met 8 procent groeien in 2021. In plaats van het huidige plafond van 500.000 starts en landingen kan de nationale luchthaven naar 540.000.

Voorwaarde is wel dat er een “betere leefomgeving en luchtkwaliteit” wordt gerealiseerd doordat “de sector met slimmere en schonere vliegtuigen” gaat vliegen.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Schiphol is belangrijk voor de economische concurrentiepositie van Nederland aldus de minister en biedt werk aan duizenden mensen, “maar de luchtvaart brengt voor mensen ook hinder met zich mee. Voor hen zijn de lusten en de lasten niet meer in balans”:

“Kortom, het moet anders. En dat ga ik ook doen. Kwaliteit komt centraal te staan in het luchtvaartbeleid. Ik zet mij in voor een nieuwe balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving en de kwaliteit van ons netwerk van internationale verbindingen. Daarvoor zijn heldere afspraken, duidelijke regels en strikte handhaving noodzakelijk. Van ongeclausuleerde groei kan niet langer sprake zijn. Groei moet de komende jaren op Schiphol stapje voor stapje worden verdiend nadat overlast voor omwonenden aantoonbaar is afgenomen.”

Op korte termijn (tot eind 2020) gaat de minister de regels (maximaal 500.000 vluchten waarvan 32.000 nachtvluchten) handhaven. Geen nieuws eigenlijk, dit was het huidige beleid.

Strikte voorwaarden

De eerste jaren na 2020 vormen een overgangsperiode “waarin onder strikte voorwaarden groei mogelijk is” als er sprake is van “aantoonbare reductie van de overlast en verbetering van de leefomgevingskwaliteit.”

Eind 2021 zullen de eindresultaten van het meerjarig onderzoeks-programma over blootstelling aan ultrafijn stof bekend zijn. Dan is de groei overigens al gerealiseerd. Daarom moet Schiphol van de minister het initiatief nemen om, “samen met luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken stakeholders, een actieplan voor de reductie van ultrafijn stof op te stellen.” Eind 2019 moet dat af zijn.

Het aantal mensen dat als ‘ernstig gehinderd’ wordt aangemerkt, moet ieder jaar aantoonbaar omlaag:

“De sector kan groei verdienen door aantoonbare reductie van de hinder. Dit kan bijvoorbeeld door vlootvernieuwingen, aanpassing van de vliegprocedures en door minder te vliegen in de nacht.”

Ieder jaar zal worden beoordeeld of aan de reductie van het aantal ernstig gehinderden (…) is voldaan, om op basis daarvan te besluiten of voor een volgend jaar een beperkte groei van het aantal vliegtuig-bewegingen is verdiend.”

Omgevingsfonds

Schiphol moet samen met andere partijen en de omgeving nog dit jaar een uitvoeringsplan hinderreductie opstellen. Een mogelijkheid die de minister noemt is de beperking van het aantal nachtvluchten.

Via een Omgevingsfonds zal worden geïnvesteerd in “het aanpakken van individuele schrijnende situaties als gevolg van het vliegverkeer, het beter/verder isoleren van huizen in de directe omgeving van Schiphol en het ontwikkelen van gebieden rond Schiphol waarvoor bouwbeperkingen gelden.”

De minister streeft naar een zo snel mogelijke opening van Lelystad Airport zodat die een deel van de vakantievluchten van Schiphol kan overnemen. April 2020 is niet langer haalbaar.

(Foto Jan Lapére)

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *