Kerken vragen tijdelijke (horeca)ontheffing

‘Zelfs een kopje koffie schenken is op dit moment in de Zaanse kerkgebouwen niet toegestaan!’ schreven de vertegenwoordigers van diverse Zaanse kerken begin december in een brief aan de Zaanse raad.

De kerken trokken aan de bel omdat het onderhoud van de beeldbepalende gebouwen waarin zij doorgaans zitten niet meer op te brengen is, terwijl regelgeving een goede exploitatie in de weg zit. 

Zaanstad gaf daarop te kennen dat de ambtenaren door onderbezetting geen tijd hebben om te werken aan de nodige verandering van de regelgeving. Dit betreuren de kerkvertegenwoordigers, zo laten ze in een brief aan de raad weten:

‘Ons inziens mag dat geen argument zijn om ons zo lang in de steek te laten. Hierbij tekenen wij aan dat dit onderwerp al een aantal jaren geleden bij uw ambtenaren is neergelegd.’ 

De gemeente geeft aan dat de ambtenaren de lijntjes met de kerken wel open willen houden, maar dat vinden de kerkers maar gek: 

‘Wij zouden liever zien dat deze kostbare tijd gebruikt wordt voor het nemen van de benodigde stappen om aan ons verzoek te kunnen voldoen.’ 

Zij stellen een tijdelijke ontheffing voor kerkgebouwen voor:

‘Dat is ook bij buurgemeenten gebeurd. Wij hopen en verwachten dat u op korte termijn een oplossing biedt.’

De foto boven is van Cees Cristiani

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *