Kerkhoven vraagt door… bossen voor biomassacentrale?

Vorige week schreven over de biomassacentrale en het nieuwe warmtenet in Zaandam. Er kwamen veel reacties, de reactie van Peter Goldstein leidde tot een nieuw artikel over hoe milieuvriendelijk die biomassacentrale eigenlijk was.

Op dat artikel werd nog vaker gereageerd. En de reactie van Jos Kerkhoven was voor ons scherp genoeg om er weer een nieuw artikel aan te wijden: moeten we niet ophouden met bossen te kappen?

Kerkhoven verwees naar een initiatief van 63 milieuorganisaties, waaronder Urgenda, WNF, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en Natuur&Milieu waarbij gevraagd om te stoppen met de grootschalige ontbossing van Nederland.

Kappen met kappen

Er is volgens de milieuorganisaties een rechtstreekse relatie tussen kappen, biomassacentrales en warmtenetten. “Stop met bomen kappen” tweet Urgenda. Trouw citeert Urgenda-directeur Marjan Minnesma die de oorzaak ziet in de “groeiende vraag naar hout als biomassa voor energieproductie”.

De organisaties willen een stop op de grootschalige en commerciële bomenkap. Staatsbosbeheer is het daar niet mee eens. Trouw:

“Staatsbosbeheer en het rijk blijven er nog bij dat het huidige bosbeheer verantwoord en duurzaam is. De critici op bomenkap gaan voorbij aan de aanplant die daartegenover staat, aldus Staatsbosbeheer.”

Jos Kerkhoven schreef in zijn reactie dat hij misschien wel terug wilde naar kernenergie:

“Misschien is nucleaire energie wel het beste alternatief, deze vorm van kernenergie heeft de toekomst: Thorium als bron van nucleaire energie is schoner dan kolen en betrouwbaarder dan zon en wind. Al jaren klinkt de belofte dat deze vorm van kernenergie de toekomst heeft.”

Sprietjes

Wij dachten nog even na over “de aanplant die daartegenover staat” en maakten de foto van de gekapte bomen op het Hembrugterrein (boven). Tussen de hekken door zagen we ook de aanplant… (de sprietjes op de achtergrond).

Op Twitter worden foto’s met gekapt hout gedeeld: kappenmetkappen.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Peter Goldstein

  Ik herhaal het nog maar eens: ook ik deel de vrees dat er onvoldoende duurzame biomassa beschikbaar blijft. Het contract met Bio Forte mag dan wel garanderen dat alle houtsnippers de komende 12 jaar NEN-NT8080 gecertificeerde Nederlands rest- en snoeihout is, maar Bioforte en Zaanstad zullen toch moeten concurreren met talloze andere biomassacrematoria – waaronder veel grotere, zoals die van de Nuon in Diemen en die van de AEB in Amsterdam Westpoort. Alleen al die laatste claimt al (!) het regionale snoeihout te hebben opgekocht. Zie o.a. https://www.trouw.nl/groen/de-gemeente-diemen-wil-geen-grote-duurzame-biomassacentrale-toch-komt-ie-er~a162a172/
  Zaanstad heeft daar weinig tot geen invloed op, dus het is beter – en wellicht dus zelfs noodzakelijk – om in onze eigen “houtige biomassa” behoefte te gaan voorzien. Dat moet ook best kunnen in Zaagstad en wvoor wie het slim aanpakt levert het nog geld op ook!
  Immers, alleen al in 2018 zijn hier 2000 kapvergunningen verleend en zijn tonnen aan houtsnippers “weggegeven” en voor een groot deel geëxporteerd naar het buitenland. Zonde! En reken maar dat de kaplust hier voorlopig nog lang niet voorbij is, dus daar valt nog heel wat te halen…
  Naast kaplust is er de kieplust en de kooplust; Tonnen aan prima brandbaar hout verdwijnt hier iedere dag weer in de bouw- en vuilcontainers en talloze meubels worden afgedankt en aan straat gezet.
  Bovendien brengt een keur aan houtverwerkende bedrijven – van timmerfabrieken tot paltrokhoutzaagmolens – elke dag weer gigantische bergen zaagsel voort.
  Dat moet hier toch allemaal eenvoudig benut kunnen worden?
  Dus ik roep het nogmaals: hoog tijd voor een Zaanse houtchips en -pelletfabriek!
  Het zou mij en mijn pelletkachel trouwens ook goed uitkomen: de enige Nederlandse ENplus A1 en NTA8080 gecertificeerde houtpelletproducent Plospan kan alleen al de vraag van particulieren niet meer aan…
  Kortom, een gat in de markt!
  Welke slimme, avontuurlijke en milieubewuste plaatselijke ondernemer durft het (als eerste) aan?

  • Jos Kerkhoven

   Maar Peter, het kan toch niet zo zijn dat de noodzaak er is om in onze eigen Zaanse “houtige biomassa” behoefte te gaan voorzien Dat ‘gecertificeerd’ maakt het duurzaam???

   • Peter Goldstein

    Jos, die blijkt toch juist ook uit jouw betoog? Of heb je dan toch liever dat StaatsBosTekeer dat blijft doen en straks de Baltische Staten, Canada en de VS?
    En dat “ons” resthout – vermengd met uit Engeland en Italië geïmporteerd gemengd afval – in de dioxineovens – pardon, de afvalenergiecentrale – van HVC verbrandt, i.p.v. dat het hier warmte levert aan 22.000 (of meer) huishoudens?
    Ja, ik weet dat Zaanstad aandeelhouder van HVC is, maar ook van deze Biowarmtecentrale…
    Hoe dichter bij huis we de grondstoffen halen, hoe beter de controle er op kan zijn. Mogelijk zou het zelfs (eindelijk) kunnen resulteren in een zorgvuldiger en duurzamer groen(i.p.v. kap)beleid.

 • Wij verwerken per week 10ton a kwaliteit pallet hout kan zo de biomassa centrale in. Dus als jullie interesse hebben pallethandel de boer

 • Jos Kerkhoven

  Biomassa stoken is en blijft een ramp voor het klimaat.

  Het verbranden van houtsnippers, snoeihout, pellets en gewoon hout is slecht voor het milieu en beslist niet duurzaam. Maar nog belangrijker slecht voor de volksgezondheid aldus RIVM, die waarschuwt voor biomassa: ‘Het kan de gezondheid schaden’

  Het RIVM waarschuwde onlangs dat de stook van hout en groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof. En fijnstof inademen kan de gezondheid schaden, zeker bij kinderen, ouderen en longpatiënten. De RIVM-waarschuwing is dus een slecht bericht voor alle plannen om olie, gas en kolen te gaan vervangen door biomassa in ketels en centrales.

  Het is een misvatting dat vuile deeltjes uit hoge schoorstenen boven in de lucht verdwijnen. Ze dragen bij aan de fijnstofdeken over ons land. Houtverbranding vraagt vaak om vervuilende import van hout en veel transport. Naast het vervuilen van de lucht, doet houtachtige biomassa het slechter het verstoken van kolen en gas m.b.t. de CO2-uitstoot!. Een biomassacentrale kan alleen bestaan dankzij enorme subsidies, die eindig zijn. Biomassa is daarmee op meerdere punten een verkeerde afslag in de energietransitie.

  Tot slot, luister ook eens naar de 63 natuurorganisaties die vorige week kwamen met een noodkreet “stop met kaalkap bossen in Nederland”

  • Peter Goldstein

   Jos, daar zijn prima technische oplossingen voor en die worden hier – zoals je weet – ook toegepast. Maar ook ik wil het nog met eigen ogen zien.
   En uiteraard blijft ook dan nauwlettende en onafhankelijke controle vereist.

   Kom gerust ook eens aan mijn schoorsteen – met electrostatisch fijnstoffilter – ruiken en meten.
   Ik pleit er dan ook niet voor niets al langer voor dat Zaanstad die ook bij particuliere houtkachel- en haardeigenaars verplicht…

 • Jaap Meeuwsen

  Allemaal helemaal waar natuurlijk maar ik vrees dat het ding er gewoon komt en blijft.
  Zou de eerste keer zijn dat Zaanstad luistert en er naar handelt.Helaas.

  • Deze biomassa staat tussen een ziekenhuis,twee scholen en een kinderopvang en tot slot een verzorgingscentrum met zwakke senioren. De IJdoorn een seniorenflat is en dit cummulerend is de directe omgeving een zeer kwetsbare gelet op de samenstelling van bewoners en verblijvers. Voortschrijdend inzichten zouden bij verstandige politici en bestuurders tot een bouwstop kunnen besluiten. Om vooral kaoitaalsvernietiging nog enigszins te beperken.

 • hans van loo

  Het komt wel heel dichtbij nu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *