Kinderboeken verdwijnen uit Bieb Oostzaan

De kinderboeken van de Bieb in Oostzaan gaan naar de basisscholen in de gemeente. De collectie voor volwassenen wordt teruggebracht tot 3500 boeken.

Door deze ingrepen kan de Oostzaanse Bieb in De Kunstgreep met een kleinere ruimte toe.

Oostzaan stelt € 34.200 beschikbaar voor de verbouwing en de ‘modernisering’ die per 1 januari 2020 moet ingaan. De basisscholen krijgen een uitleenmeubel en uitleenapparatuur. Volwassenen worden gestimuleerd om digitaal te gaan lezen.

Belangrijke taak van de Bieb wordt het voorkomen dat mensen moeite hebben met lezen en/of schrijven, de nadruk komt daardoor meer te liggen op educatie van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd en mensen die een taalachterstand hebben of digitale vaardigheden missen.

Met De Bieb op School wil de Bieb het leesplezier van leerlingen vergroten. De Bieb biedt scholen toegang tot een grote collectie leesmaterialen, een digitaal leesbevorderingssysteem en een aan de school toegewezen leesmediaconsulent. Daarnaast worden pedagogisch medewerkers van de kinderopvang getraind om bewust te werken aan leesbevordering bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

Voor volwassenen biedt de BiebAcademy trainingen, inloopspreekuren en hulp aan om (digitale) laaggeletterdheid te verminderen. Ook komt er een Informatiepunt voor algemene vragen over (digitale) overheidsdienstverlening.

Van 4 november tot en met 27 december is op werkdagen van 12.00 tot 16.00 uur iemand in de vestiging in Oostzaan aanwezig om uitleg te geven over de veranderingen. Van 13 januari tot en met 27 februari is er iemand van maandag tot en met donderdag van 12.00 tot 16.00 uur aanwezig. Ook vragen over digitaal lezen worden daar beantwoord.

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Ans Pieper

    Wat heb ik als kind en later weer met mijn kinderen veel gehaald in de leeszaal/bibliotheek. En dat waren niet alleen boeken. Ook er te zitten, te lezen en te ontmoeten. Die tijd komt niet meer terug.

  • M.Janssen

    Schandalig dat zo’n fantastische voorziening verdwijnt. In Zaandam is er al bijna niets meer over, en in Oostzaan ook al geen bibliotheek meer Voor ouderen en volwassen totaal geen bibliotheekvoorziening meer voorziening in Oostzaan. En voor kinderen alleen de beperkte collectie die overblijft, en slechts 40 weken per jaar zijn scholen open.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *