Zaanstad wil tussen 2030-2040 klimaatneutraal zijn. En in 2050 wil de gemeente een ‘circulaire en klimaatadaptieve stad’ zijn. Voor het zover is moeten veel stappen gezet worden.

In Nieuw Zaans Klimaat, Klimaatakkoord 2.0 worden talrijke (167) initiatieven gepresenteerd die samen tot de realisatie van die doelstelling moet leiden. De Orkaan sprak met wethouder Annette Baerveldt (duurzaamheid) over het akkoord, “alles wat we hebben aan ambities en concrete plannen staat nu wel in dit klimaatakkoord.”

De ambities zijn ‘ambitieus’, zo ambitieus zelfs dat bij doorrekening van een selectie van 15 grotere maatregelen gesteld wordt dat een groot deel nog onzeker is. De CO2-reductie in 2040 is minder dan de helft van wat het zou moeten zijn.

Bij de industrie worden de grootste effecten verwacht van “de uitvoering van het landelijke Klimaatakkoord dat een nationale CO2-heffing voor de industrie voorstelt” en de “dalende emissiefactor van elektriciteitsgebruik.” De bebouwde omgeving gaat minder CO2 uitstoten door de verwachte “dalende energievraag, doordat apparaten steeds zuiniger worden”. Ook het Warmtenet, de ‘label C-verplichting voor kantoren’ en de verduurzaming gemeentelijk vastgoed moeten tot lagere uitstoot leiden.

Autoverkeer gaat minder uitstoten doordat elektrisch rijden in opkomst is. Omdat Zaanstad sterk gaat groeien kan dat effect teniet worden gedaan. Daarom moet er “scherpere parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen en stapsgewijze uitbreiding van gereguleerd parkeren” komen, het fietsnetwerk en OV moet versterkt worden terwijl ook “reductie van de snelheid op verschillende wegen, met name in de bebouwde kom” moet worden ingevoerd.

Bij de Zaanse ideeën is een deel concreet en vastgelegd, het overgrote deel is ‘voorgenomen beleid’ of (daar komt-ie weer): ‘ambitie’. Baerveldt:

“Als je uitgaat van de dingen die we door hebben laten rekenen, nee, dan halen we het niet. Maar er komt nog veel meer aan, dus we hopen dat we het uiteindelijk wel halen. Maar als we doorgaan op de manier waarop we het nu doen gaan we het niet halen.”

De klimaatverandering heeft één voordeel: we hebben meer zonuren.

Baerveldt is optimistisch:

“Ik geloof erg in innovatie. De ontwikkeling van zonnepanelen bijvoorbeeld. Ze worden lichter, ze vangen beter op, ze worden efficiënter. En de klimaatverandering heeft één voordeel: we hebben meer zonuren.”

Zaanstad heeft te maken met veel industrie en met meer woningbouw, waardoor de uitstoot eigenlijk toe gaat nemen, een ‘uitdaging’: Baerveldt: “maar ook de industrie denkt ‘wij moeten hier iets mee’.” Ook kantoorgebouwen krijgen met een uitdaging te maken: in 2023 allemaal (als ze groter van 100 m2) zijn een C-label voor energie, anders kan de gemeente ingrijpen.

En krijgen we minder auto;’s in Zaanstad? Baerveldt:

“ik hoop het wel, en het fietsgebruik neemt toe, deelauto’s komen op. Misschien kiezen mensen zelf wel voor een elektrische deelauto.”

Kijk hier het hele interview, met daarin ook “gas gaat het niet meer worden”, “biomassacentrale blijft niet eeuwig in bedrijf, het is transitiebrandstof”, “overschakelen naar aardwarmte en warmte uit water”…

Luister naar het interview via Radio Orkaan

Het hele akkoord is hier te vinden.