Klok tikt voor Peperstraat

Op 30 november 2022 moeten de eerste drie flats aan de Peperstraat ontruimd zijn. Dat is af te leiden uit de plannen van de ontwikkelaar* en het vaststellen van de ‘peildatum’ door Zaanstad.

Op 26 november ging de gemeenteraad van Zaanstad akkoord met de sloop/nieuwbouwplannen, en vervolgens werd de peildatum op 30 november vastgesteld. Vanaf die datum hebben de bewoners een jaar om een nieuwe woning te vinden. De ontwikkelaar moet ze daarbij helpen.

De eerste flats die leeg moeten (fase 1) zijn die in blokken 1, 2 en 7. Dat zijn de twee blokken aan de zuidkant die het dichts bij de Gerhardstraat liggen (1 en 2) en het blok aan de andere kant (7) waar ooit Valkenburg zat.

Daarna komen blokken 4, 5 en 6 aan de beurt: de Beatrixflat, de aangrenzende flat en de flat daar tegenover. Die sloop is twee jaar na die van fase 1 gepland, dus vanaf 30 november 2024.

Blok 3 is van ZVH die daar zelf plannen voor moet maken, blok 8 is het parkeerterrein (bushalte).

Artikel loopt door onder kaart.

Of het echt in een jaar gaat lukken is de vraag, in de gemeenteraad werd al gesteld dat het nog wel een paar jaar kan duren. Juridisch is de zaak nog niet rond. Er moet nog een anterieure overeenkomst gesloten worden tussen Zaanstad en de ontwikkelaar (en wellicht met ZVH en… Grifhorst – Bibob!).

Daarna moet er een ‘Ruimtelijk Plan’ gemaakt worden en een bestemmingsplan worden ingediend. Vervolgens moet een omgevingsvergunning worden verleend en een sloopvergunning worden afgegeven. Dat kost allemaal tijd, en daartegen zijn ook bezwaren mogelijk, desnoods tot de Raad van State.

Ook moet de sloop en bouw voldoen aan de stikstof-eisen. Als laatste kunnen ook individuele bewoners die weigeren weg te gaan, de zaak ophouden. Door de actiegroep Tegen de Sloop is al een mail naar Zaanstad gestuurd:

“aangezien de rechtszaken tegen de sloop er nog tussen zitten, kunnen we het misschien nog wat kwartalen rekken. En zelfs tegenhouden.”

Voor de bewoners is er een ‘sociaal plan’ in werking getreden. Er zijn huisbezoeken aangekondigd voor januari, en in die maand wordt ook een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor bewoners is er een spreekuur en worden ook workshops WoningNet en Rooftrack aangeboden.


* Aanvankelijk hadden de bewoners te maken met ontwikkelaar Accres, die voerden onlangs een naamswijziging door en heten nu ‘Opportunity Vastgoed’. In feite vallen beide bedrijven onder projectontwikkelaar Breevast. Het economisch eigendom van de meeste Peperstraat-panden ligt nog bij de erven Grifhorst (en daar zit een luchtje aan vanwege de mogelijk criminele herkomst van het geld).

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *