KMZ met grote tegenzin in MRS (iets met Schiphol)

In het participatiecircus rond Schiphol is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vervangen door de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

In die MRS zitten vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, belangenorganisaties en experts. De aanmelding en verkiezingen zijn ‘complex’. Actiegroep Schipholwatch noemde het al “oude wijn in oude zakken”.

De MRS zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit. Rita Melk, voorzitter van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) heeft zich met grote tegenzin aangemeld. Ze schreef aan de MRS:

Ik wil onze vereniging Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, opnieuw weer aanmelden voor deelname aan de nieuw op te richten MRS. Wij waren al vertegenwoordigd in het ORS. Heeft toen heel veel geld en moeite gekost om e.e.a. te bewerkstelligen. Maar, dat gaat nu ook weer worden. Zeer kort de tijd daarvoor ook weer. Net als toen!

Het wordt er allemaal niet makkelijker op maar dat is waarschijnlijk ook de opzet van alles. Hoe moeier en gelatener de ‘onderwonenden’ worden des te minder weerstand. Sorry voor de verbitterdheid maar dat is het resultaat van meer dan 35 jaar betrokken zijn bij de ‘onderwonenden’ van onze onvolprezen nationale luchthaven.

Die ons doorlopend in de maling neemt en bedondert. Opnieuw weer mensen vragen hun steun te betuigen, opnieuw weer een organisatie met vrijwilligers opbouwen, heel veel kosten die bij onze vereniging weer van de leden moet worden gevraagd! 

Het eerste advies van MRS is trouwens gericht tegen de ‘experimenteerregeling’ van minister Mark Harbers waarmee hij volgens Schipholwatch de geluidsnormen voor Schiphol wil versoepelen. Het is een ‘lakmoesproef’ volgens SchipholWatch, als Harbers het advies in der wind slaat is de RMS bij voorbaat mislukt.

Schiphol hangt nog iets anders boven het hoofd. Johan Vollenbroek’s Mobilisation for the Environment (MOB) en SchipholWatch hebben de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) gevraagd de wettelijke geluidsgrenzen op Schiphol te gaan handhaven. Volgens SchipholWatch zouden dan niet meer dan 400.000 vliegbewegingen mogelijk zijn.

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *