Kort Geding: ouders willen dochter terug op Voorzaan

De ouders van het meisje dat op 7 november is verwijderd van De Voorzaan eisen in een Kort Geding dat de school haar onderwijs blijft geven.

De procedure rond de verwijdering is niet correct verlopen. Op dit moment is er nog geen nieuwe school voor het meisje van elf  dat nu noodgedwongen thuis zit.

Het meisje is van De Voorzaan verwijderd nadat er een conflict was ontstaan tussen de ouders en de leerkracht van een jonger broertje van het meisje. Als gevolg van dat conflict heeft de Voorzaan besloten dat ook het zusje dat in groep 8 zat van school moest.

Op 7 november hebben de ouders te horen gekregen dat beide kinderen niet meer welkom waren. Dat is later per brief door Ellen Voskuilen van Zaan Primair aan de ouders bevestigd.

Voskuilen stelde voor de kinderen op een school van Agora onder te brengen maar voor het meisje weigerden de ouders daarop in te gaan, vooral omdat het meisje nog maar een half jaar naar school moest en er rond haar geen problemen waren.

Zaan Primair heeft verzuimd de ouders tijdig formeel op de hoogte te brengen (“met redenen omkleed”) van de verwijdering en hun meteen de mogelijkheid te bieden om daar binnen vier weken beroep tegen aan te tekenen.

Zolang het beroep loopt moet de verwijderde leerling onderwijs kunnen volgen op de ‘oude’ school. Formeel is het meisje nog steeds leerlinge van De Voorzaan.

Inmiddels is dat beroep wel bij Zaan Primair binnen. De rechtbank in Haarlem moet over dat besluit oordelen. Ook gaat de geschillencommissie zich over de zaak buigen en zijn er onderwijsconsulenten ingeschakeld door de ouders.

Lees hier ons Voorzaan-dossier.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *