Zaanstad houdt vast aan het plan om op de Westzijde tussen de Klokbaai en de Vincent van Goghweg 50 km als maximum snelheid te houden.

Na advies en overleg met diverse partijen zoals hulpverleningsinstanties en scholen is er een compromisvoorstel uitgerold, om de straat zo in te richten dat je eigenlijk niet harder dan 35 km kunt.

Onderdelen van de straat moeten worden aangepast: extra oversteekvoorzieningen, fietsstroken met fietssymbool, extra laad- en losplekken en het instellen van een adviessnelheid van 30 km/u.

Bewoners pleitten massaal voor 30 km door affiches met dat bord voor hun raam te hangen. Een meerderheid in de gemeenteraad was ook voor 30 km.

De gemeenteraad moet zich nog over het plan uitspreken.