LHBTIQ+ Omgaan met agressie

Eind november bereikte mij het bericht van een vriendin die niet meer als transvrouw alleen de straat op durfde te gaan.

Hoewel ik wel weet dat agressie tegen LHBTIQ+’s geen onbekend verschijnsel is ben ik hier best een beetje van geschrokken. Dat je karakter, wie je wil zijn en wie je bent, aanleiding is voor het lastigvallen en het gebruik van geweld is een groot probleem in onze maatschappij.

Het speelt zich vooral af in het uitgaansleven maar ook op buurtniveau neemt getreiter en pesten de laatste jaren toe.

Maandag 20 november vond de jaarlijkse herdenking van de Transgendergedenkdag plaats in Amsterdam. De Zaanse Regenboog was hier ook aanwezig en heeft met bloemen een eerbetoon gebracht. Deze herdenking vindt wereldwijd plaats sinds 1999 en staat stil bij de slachtoffers die het afgelopen jaar om het leven kwamen vanwege hun Trans zijn. Het afgelopen jaar werden wereldwijd 331 personen slachtoffer van dit geweld, dat is althans het aantal dat bekend is. Veel slachtoffers komen niet in de statistieken voor dus het werkelijke aantal ligt hoger.

Gedrag aanpassen, in de openbare ruimte, door middel van kleding, het mijden van bepaalde buurten of niet meer alleen de straat op durven. Transgender personen in Nederland worden 7 keer zo vaak bedreigd of mishandeld als andere mensen.
Subtiele, minder voor de hand liggende uitingen van afkeuring zeggen misschien nog meer over de acceptatie van LHBTIQ personen. Meer dan een kwart van de volwassenen (26 à 27 procent) weet niet zeker of zij de vriendschap in stand willen houden als blijkt dat hun beste vriend(in) transgender is en zijn/ haar lichaam wil aanpassen aan het gewenste geslacht door middel van operaties en hormoonbehandeling.

In de gemeente Zaanstad is op initiatief van Eylem Köseoglu (PvdA) in maart 2019 een motie aangenomen die straatintimidatie tegen vrouwen en LHBTI ’s tegen moet gaan. Een goed initiatief met hopelijk een preventieve werking.

De gemeente Zaanstad is een voorlichtingscampagne begonnen waarin de bewustwording van hinderlijk gedrag uitgangspunt is. Op de website van de gemeente staat een promotiefilmpje over dit belangrijke onderwerp. Jammer is dat hierin niet expliciet LHBTIQ personen worden genoemd.

Inperking van vrijheid, ongeacht kleur, mannen, vrouwen, homo of hetero is niet te tolereren en het is goed dat de gemeente Zaanstad dit in haar beleid heeft opgenomen middels een APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
De eerste stap van de gemeente zal zich richten op preventie en vervolgens op het in beeld brengen waar dit plaatsvindt.
Bij grensoverschrijdend gedrag zal direct contact worden opgenomen met de politie en worden opgetreden.
Het is dus zaak dat er aangifte wordt gedaan. Nog steeds doen te weinig mensen melding.

Ik heb Elly Lust meerdere malen horen zeggen “we kunnen omgaan met wat we weten, niet met wat we niet weten” een goeie aanleiding om aangifte te doen.

Aangifte bij de gemeente kan via straatintimidatie@zaanstad.nl of politie 0900-8844 of Roze in Blauw 088-1691234 bij spoed altijd 112.

De Zaanse Regenboog
Coby Voorn

regenboog zaanse

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *