Commotie in de gemeenteraad, een “motie van treurnis”, artikelen en analyses in de krant, blogpost, en uiteindelijk ook een reactie van één van de betrokkenen: Aart Molenaar van DZ.

De vraag bleef: hebben Molenaar en Brekelmans nu wel of niet hun tong uitgestoken, hun vinger opgestoken en wethouder Dennis Straat bedreigd?

“Ja” zegt Molenaar, althans:

“er zijn tijdens de regioraadzitting de nodige woorden en gebaren uitgewisseld, en dat hadden we anders moeten doen (…) ik ben naar Straat toe gegaan en hem verteld dat zijn gedrag als een boemerang naar hem terug zou komen”.

Stadsregio Amsterdam
De affaire begint tijdens een vergadering van de Stadsregio Amsterdam waar wordt gesproken over de Zaanse regioraadsleden Aart Molenaar (DZ) en Ton Brekelmans (POV). Zij zouden volgens VVD (Gerard Ram), D66 (Sanna Munnikendam), CU (Christa Neefjes) en ZOG (Anneke Snijder) tijdens de besprekingen hun middelvinger hebben opgestoken, ‘lik-gebaren’ hebben gemaakt en (be-)dreigende taal hebben geuit.

Van die vier is Gerard Ram bij de bijeenkomst in kwestie geweest, de anderen niet.

Treurnis
De vier coalitiepartijen (CDA en PvdA ondertekenden niet) dienden een motie van treurnis in (PDF) waarin “het gedrag van dhr. Molenaar en dhr. Brekelmans afgekeurd werd” en “Dhr. Molenaar en dhr. Brekelmans erop gewezen werd dat ze hun gedrag dienen aan te passen in de stadsregio Amsterdam, conform de gedragscode van de gemeenteraad van Zaanstad.”

Tot een discussie met de betrokkenen kwam het niet omdat de beide verdachten de zaal verlieten. Maar nu wil Aart Molenaar wel kwijt hoe de vork volgens hem echt in de steel zat.

“Ruggegraatloze” Straat
Over de kern is geen misverstand: wethouder Dennis Straat stemde niet zoals de gemeenteraad hem gevraagd had. De raad steunde een motie over het financiële beleid rond het OV van de regio, maar tijdens de bespreking werd duidelijk dat de motie weinig kans maakt. Molenaar:

“Junior raadslid voor de VVD Zaanstad Ram (nog net een jaar politiek actief) stapte op de indieners van de motie (de Zaanse regioraadsleden) af en deed de grootste moeite de motie van tafel te halen. Dat werkte enorme weerzin bij ons vanwege het feit dat de gemeenteraad van Zaanstad unaniem is geweest bij het voorstellen van de motie. De subversieve actie van Ram slaagde niet en de motie werd behandeld zoals het hoort.”

Bij de stemming was Dennis Straat, die als lid van het Dagelijks Bestuur mee mag stemmen, eerst voor volgens Molenaar, maar

“hem werd snel toegebeten door een ander lid (Bijl) van het Dagelijks Bestuur dat hij tegen moest stemmen. En ruggegraatloze Straat deed wat hem opgedragen werd. De Zaanse delegatie (behalve Ram) barste uit zijn vel van woede en teleurstelling.”

Politieke kleuter
Het was een actie waarmee Straat, volgens Molenaar “de voltallige gemeenteraad in de z**k zette”:

“Direct na de stemming ben ik naar Straat toe gegaan en hem verteld dat zijn gedrag als een boemerang naar hem terug zou komen. Meer of minder heb ik niet gezegd. Dat politieke leerling Ram zoiets beoordeeld als dreigende taal blijft geheel voor de verantwoording van deze politieke kleuter.”

Volgens Molenaar was de motie van treurnis “alleen bedoeld om Straat en Ram uit de wind te houden vanwege hun misdragingen in de regioraad en mij en Brekelmans te beschadigen.” Hij sluit af met:

“Begrijp echter goed dat we zo getergd waren door het gedrag van leerling politicus Ram en recidivist Straat dat de emoties hoog opliepen. Natuurlijk zal ik mijn lichaamstaal in de toekomst trachten te beperken tot het allernoodzakelijkste in de vergaderzalen, maar ik ben in de eerste plaats gewoon een mens, gevoed door emoties en jammer genoeg lijkt in de politieke waan van de dag geen plaats daarvoor, zeker niet in Zaanstad.”

Paul Laport (Groenlinks)
Ook GroenLinks-fractievoorzitter Paul Laport schrijft over de vermeende “obscene gebaren” van Molenaar en Brekelmans die Ram zou hebben waargenomen:

“Geen van de andere Zaanse regioraadsleden had de gebaren echter gezien. En toen gevraagd werd om wat voor dreigende taal het ging, gaf de VVD-fractievoorzitter ook niet thuis. Nee, daar wilde hij niet over uitweiden, maar we moesten maar aannemen dat hij zich ‘echt best wel een beetje bedreigd’ had gevoeld.”

Brekelmans en Molenaar hebben niet het alleenrecht op ‘ongepaste’ gebaren en uitlatingen, vooral de VVD heeft boter op haar hoofd volgens Laport:

“Ik zag een VVD-fractielid een paar weken geleden ‘kattenkrabgebaren’ maken toen twee vrouwelijke raadsleden stevig met elkaar in debat waren. Hij fluisterde daarbij glimlachend iets als ‘catfight’. Niet erg respectvol als je het mij vraagt (…). Ik heb de VVD-fractievoorzitter wel eens een wegwerpgebaar zien maken, na een betoog van mij waar hij het niet mee eens was.”

“De VVD-fractievoorzitter heeft de betrokken personen er niet persoonlijk op aangesproken, hij heeft geen hulp gezocht om het eerst buiten de raadszaal op te lossen. Hij vond het fijner om er meteen maar in het openbaar, in de volle schijnsels van de openbaarheid, een theaternummertje mee te maken.”

“Het dieptepunt tijdens het ‘motie van treurnis’-debat was voor mij het moment dat de betreffende VVD-fractievoorzitter, met krokodillentranen in zijn ogen, klagend opmerkte: ‘En ze groeten me ook niet eens als ze me tegenkomen’ (…) Tjonge jonge, dacht ik toen ik dat hoorde. Sommige mensen groeten anderen niet, en in Zaanstad resulteert zoiets in moties van treurnis. Wat een treurig niveau heeft de Zaanse politiek af en toe…”

Respect
DZ-fractielid Eric Sellmeijer schreef op Wij zijn Zaanstad dat hij (in alle bescheidenheid natuurlijk) “een heerlijk stuk over een triest zootje” had geschreven over de affaire “waar de honden geen brood van zouden hebben gelust”, helaas heeft hij het niet geplaatst “uit respect voor de fractievoorzitters van ZIP en Rosa en raadslid Mathkor van Groenlinks.”

Hij illustreerde het stuk over het niet gepubliceerde stuk met een soort van opgestoken vinger.

sellmeijer