Maaibeleid Jagersveld: “We gaan de natuur helpen”

Mooi nieuws! De half-natuurlijke vochtige hooilanden van de Jagersplas gaan de komende jaren anders beheerd worden.

Maaien waar het moet, laten staan waar het kan. Zodoende kunnen de aanwezige natuurwaarden worden vergroot. Dit komt heel veel organismen ten goede, die afhankelijk zijn van specifieke planten die daar groeien, bv als dracht- (voedsel) of waardplant (ei-afzet). Daarnaast zal het voor de passant een boeiend landschappelijk geheel opleveren. Win-win dus!

Door David Sluis

Met de Visie Specialist Groen en de Hoofdplanner Maaibeheer van de Gemeente Zaanstad bracht ik deze week een veldbezoek aan het Jagersveld. Het was mooi weer en een zacht briesje liet de halmen van de rietgrassen lichtjes wuiven. Al vrij snel waren we het met elkaar eens; dit gaan we vanaf nu anders doen.

De ruimtelijke verschillen in de vegetatie zijn groot, en het voorgaande beheer heeft een aantal grassen laten woekeren. Daar gaan we nu rigoureus een eind aan proberen te maken. De hoog opschietende grassen gaan voortaan eerder gemaaid worden om zodoende de zaadval te voorkomen. Daarnaast gaat ook in het najaar, na-gemaaid worden om ze ‘uit te mergelen’. Hiermee trachten we de dominantie terug te dringen en andere planten de kans te geven om op te komen.

Dominantie van Rietgras

Op de stukken die nog niet zijn overgenomen door de grassen, en dit zijn vaak de lagere voedselarme stukken, met vele mooie plantensoorten, gaan we stukken winterrond laten overstaan. Zodoende kunnen insecten nog lang gebruik maken van bloemen als knoopkruid en grote kattenstaart voor de nectarvoorziening. Maar ook kunnen soorten die afhankelijk zijn van bepaalde planten voor hun gehele levenscyclus zich gaan vermeerderen, nu de planten blijven staan. Neem bv de prachtige Sint-Jansvlinder, die is afhankelijk van rolklaver voor zijn ei-afzet. Daarnaast zal de winter-overstaande vegetatie schuilmogelijkheden bieden voor vele organismen, van vogels t/m ongewervelden.

De Sint Jansvlinder is afhankelijk van Rolklaver, maar zit hier op Kale jonker een nectarplant

We hebben afgesproken dat we één en ander jaarlijks gaan monitoren (ik) om zodoende de ontwikkelingen te kunnen bijsturen waar nodig. Het is namelijk nog niet zo eenvoudig om op voorhand alles te kunnen overzien; de natuur en haar beheer is best complex. Op de overige stukken gaan we ook wat experimenten doen inzake het maaibeheer om te kijken of we daar meer balans kunnen krijgen in de vegetatie. Met name de opslag van braam kan een probleem gaan vormen en we zien hoe hier mee om te gaan.

Groot Koolwitje op Knoopkruid, een nectarplant

Een dikke pluim voor de proactieve houding van de Gemeente Zaanstad. Het was heel gemakkelijk en vak-inhoudelijk communiceren, echt drie groene geesten bij elkaar. Dat smaakt naar meer!

Vrijdagmorgen vroeg kwam Loonbedrijf de Vries uit Assendelft. Na een korte rondgang hebben we in goed overleg besproken wat wel en niet gemaaid moet/mag. Een echte natuurman ook, hij had aan een half woord genoeg. Ik heb het volste vertrouwen in zijn deskundigheid en heb hem rustig zijn ding laten doen.

Landschappelijk is het een zeer fraai geheel geworden en de fauna reageerde dankbaar van het overgebleven aanbod. Ik zou zeggen ga eens kijken en genieten!

Al met al een zeer positieve ontwikkeling waar we de komende jaren veel plezier van gaan hebben.

Groentjes!

Zal de schitterende Moeraswespen- orchidee terugkeren in het veld?
Deel dit artikel:

4 reacties

 • Jan Broersma

  David,wat een mooi en veelbelovend resultaat hier is de NATUUR en zijn wij de inwoners van Zaanstad en ongetwijfeld de Gemeente Zaanstad heel blij mee! Bedankt voor jouw inzet en volharding, zo krijgt de NATUUR weer kans om te herstellen!

 • Ewoud de groot

  mooi voor elkaar gekregen
  goed dat er bewogen is
  bedankt

 • Marcel Boer

  Mooi gedaan David. Hopelijk krijgt dit naleving bij andere gemeenten in de Zaanstreek. Want daar is nog veel te winnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *