Maandag: inloopavond Busbrug (rotondes, vluchtheuvels, fietspaden)

Busbrug De Binding tussen Westerwatering en Westerkoog gaat 24 uur per dag open. Dat betekent minder omrijden om verkeer tussen de beide wijken maar ook verkeershinder op sommige plekken.

Op maandag 16 april gaat Zaanstad de bewoners informeren over de maatregelen zijn zijn getroffen om de verkeersveiligheid te vergoten en de geluidshinder te beperken.

Tijdens de avond wordt er informatie gegeven over de onderzoeken die zijn gedaan naar de effecten van algehele openstelling.

Tijdens de bijeenkomst wil de gemeente 10 tot 15 bewoners van Westerkoog uitnodigen om mee te denken over de verkeersmaatregelen. Die bestaan onder meer uit afgeschermde geasfalteerde fietspaden, vluchtheuvels ter hoogte van de Betje Wolfstraat, en rotondes op de kruising van De Wildeman/De Glazenmaker met De Binding en op de kruising van De Binding met de Houtveldweg.

De planning (begin 2020 open – bij geen bezwaar):

Eerste helft 2018: Plan maken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de busbrug, de Wildeman en de Glazenmaker. Daarnaast maken we ook een plan voor geluidswerende maatregelen. Dit wordt beschreven in een project- en verkeersbesluit. Start planologische procedure (wijzigen van bestemmingsplan).

Derde kwartaal 2018: Project- en verkeersbesluit klaar. Het college van B&W neemt besluit over het project- en verkeersbesluit. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Eerste kwartaal 2019: De gemeenteraad neemt een definitief besluit.

Als al deze stappen zijn doorlopen, wordt gestart met het zoeken naar een bedrijf die het werk gaat uitvoeren. Daarna wordt daadwerkelijk met het uitvoeren van de maatregelen gestart. Op zijn vroegst kan de busbrug dan begin 2020 worden opengesteld. Vertraging door eventuele bezwaren zijn niet meegenomen in deze planning.

Alles wijst erop dat wel degelijk bezwaar gemaakt gaat worden tegen het besluit. Open in begin 2020 komt daarmee op de tocht te staan.

De avond is van 19:00 tot 20:30 in buurthuis De Vuister (binnenloop wanneer u wilt).

Deel dit artikel:

22 reacties

 • Martin Röhling

  het aantal autos zal toenemen en daarbij ook de luchtvervuiling. De rondweg wordt levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers, want meer auto’s betekent ook toename van hufterig gedrag van de automobilisten.

  Ik hoop dat dit onheil voor deze prachtige woon- en bloemenwijk nog gekeerd kan worden.

 • joop tralala

  Houtveldweg nu al gebruikt door menig automobiolist als race circuit. Zal nog leuker worden als die busbrug open blijft. En wat te denken van het sluipverkeer?? Leuk wonen in Westerwatering en Koog.

  • Bruce

   Wordt de weg gebruikt als racecircuit tijdens de spitsuren? Want in de overage uren kunnen mensen al over de Binding rijden. Het lijkt soms alsof men doet alsof deze route voorheen nooi gereden kon worden. Als de Houtveldweg tijdens de spits als racebaan gebruikt kan worden, valt het in ieder geval wel mee met de drukte blijkbaar!

 • Wim

  Wat ben ik blij dat wij deze “WesterKoog-24uurs-racebaan-hel” hier niet meer meemaken. Van af 1980 hebben wij hier in WesterKoog met enorm veel plezier gewoond. Dat woonplezier wordt hier in WesterKoog door al die “doordrammers” (gemeente en inwoners, meeste niet in WesterKoog) vergald door het 24 uur open willen hebben van de Binding. Binnen twee maanden wonen wij hier gelukkig niet meer. Dat scheelt ons heel veel frustraties en situaties van gevaar voor eigen leven hier door WesterKoog.

 • Egbert Visser

  Toen vorig jaar ivm de werkzaamheden aan de Houtveldweg de brug tijdelijk permanent open was vond ik dat een verademing. geen rijen auto`s die soms al 10 minuten met draaiende motor stonden te wachten eer ze de brug over mochten, geen jakkeraars die vlak voor 07.00 of vlak voor 16.00 nog even met een rotgang over de rondweg scheurden, volop ruimte op de parkeerplaatsen die nu massaal in beslag worden genomen door Westerwateringers. Er wordt nu ook regelmatig hard gereden over de rondweg en de Binding dus en 24 uurs opening van de brug veranderd daar niets aan !

  • joop tralala

   Zodra de file rijders de open busbrug ontdekken zullen de voorstanders wel anders gaan piepen.

   • Bruce

    Maar als die filerijders een andere route nemen, betekent dat toch verlichting van de overlast elders? Wat is nu precies het voordeel bij het dichthouden van de binding tijdens de spits? Toen de Houtveldweg wegens werkzaamheden tijdelijk was afgesloten heb ik niet veel meer overlast gemerkt, en dat was zonder verkeersmaatregelen die er bij de permanente opening wel komen…

 • Rob

  De Busbrug open gaat ook veel verlichting geven op Westzaan. Verkeer dat nu van zuid naar noord moet gaat voor een groot deel door dat dorp. Zuideinde en JJ Allenstraat kunnen dan worden omgebouwd naar een verkeersluwe 30 km zone.

  Dan ontkom je er natuurlijk niet aan de rondweg in Westerkoog óók om te bouwen om het extra verkeer veilig te houden. De fietspaden bij/langs de busbrug voldoen sowieso al niet aan de CROW normen en wat mij betreft gaat voor de hele rondweg ook een 30 km beperking gelden. En wat zeker aangepakt moet worden is de rare slinger die fietsers tussen Glazenmaker en Wildeman moeten maken: daar moet je twee keer dezelfde kruising over steken om aan de overkant te komen … met veiligheid heeft dat allemaal weinig te maken.

 • Diana

  Ik hoop dat ze naar de verkeersveiligheid rond 8.20 gaan kijken dan is het gek huis op de rondweg. Ik ben voorstander 1 richting verkeer prima als de brug dan open gaat

 • Coren

  De onveilige situaties voor fietsers en voetgangers rondom de busbrug worden voornamelijk veroorzaakt door slecht ontwerpwerk uit het verleden. Deze problemen zijn helaas in heel Zaanstad-west te vinden. (fietspaden Westerwatering, rondweg Westerkoog, etc.)

  Ik vind het jammer dat de gemeente deze onveiligheid niet eerder heeft aangepakt, maar ben oprecht blij dat ze met het openstellen van de busbrug een poging gaan doen met een (hopelijk) modernere kijk op de zaken.

  Gelukkig bestaan er tegenwoordig legio mogelijkheden om veiligheidsrisico’s te mitigeren in de vorm van rotondes, gescheiden fietspaden/wandelpaden, fiets/voetgangertunnels, verkeerslichten, trajectcontroles, etc. Er zijn tevens voldoende ongevaarlijke (drukke) verkeerspunten in Nederland die als voorbeeld kunnen dienen.

  Het zou me niets verbazen dat het redesign van deze verbinding een veiligere situatie oplevert dan de huidige, ondanks dat er in totaal meer verkeer te vinden is. Ik ben benieuwd naar de plannen.

  • Rob

   Ontwerpfouten … daar zeg je zoiets. Dat er veel onveilige situaties zijn gemaakt, omdat de auto op één is gezet en de fietser en voetganger zich daaraan moesten aanpassen, is wel duidelijk. Maar om daartegenover fietspaden als middel te plaatsen om de onveiligheid te beperken is wat kort door de bocht. Indien fietspaden niet goed zijn uitgevoerd zijn ze namelijk deel van het probleem.

   Fietspaden halen automobilisten en fietsers uit elkaar zicht en verplaatsen het gevaar naar de kruising. Wat je eventueel wint aan veiligheid tusssen kruisingen krijg je dubbel en dik terug óp de kruising. Je zal dus kruisingen, uitritten en parkeerhavens moeten vermijden. Daarvoor heb je ruimte nodig en in een woonwijk als Westerkoog heb je die niet: die is daar nooit op gebouwd.

   Hoe dan wel? Ik doe zo maar een paar suggesties: zeer brede fietsstroken, minimaal 2 meter (dus geen fietspaden), waardoor de fietser een duidelijke plek op de weg krijgt, maar nog steeds goed zichtbaar is; een smalle rijloper, wellicht gecombineerd met éénrichtingsverkeer op de rondweg; 30 km zone op de hele rondweg; vluchtheuvels verwijderen; rammelstroken bij kruisingen en die malle slinger tussen Glazenmaker en Wildeman natuurlijk eruit.

   Dan zou je inderdaad wel eens een win-win situatie kunnen krijgen. Busbrug open, meer verkeer op de rondweg, maar met minder overlast voor bewoners en veiliger voor fietsers, omdat de snelheid eruit gehaald is.

 • Egbert Visser

  Men is blijkbaar vergeten dat het eerste plan de weg buitenom was in combinatie met de weg binnendoor. De weg buitenom was het doortrekken van de Houtveldweg buitenom Westerkoog en zou een aansluiting krijgen op de weg naar Westzaan. Deze weg is er nooit gekomen na protesten van een paar bewoners aan de westrand van de wijk en een clubje vogelaars. De weg binnendoor zou zo de enige ontsluiting voor Westerwatering in noordelijke richting worden en dat stuitte logischer wijs weer op protesten. Vervolgens werd de brug toch gebouwd en was alleen toegankelijk voor bussen en fietsers en bromfietsers. Vervolgens ging de gemeente de grond verkopen van het trace van de weg binnendoor aan de Prinsenstichting en moet straks al het verkeer over de rondweg. Ik ben voorstander van permanente opening van de brug maar de gemeente moet weer serieus kijken naar de mogelijk de weg buitenom alsnog aan te leggen.

 • Irene de la Bie

  Waar ik me( al jaren!) zorgen over maak zijn de fietsende kinderen in Westerkoog! Er is geen fietspad te bekennen! De kinderen van de basis scholen in de wijk moet twee aan twee(!) fietsen naar de sporthal voorbij de Zaangolf! ( Na het afbranden van de sporthal in de wijk!) vanaf groep 5, deze kinderen zijn 8 en 9 jaar oud, naast hen raast het verkeer, O.a vrachtwagens voor bevoorrading van de supermarkten en bussen!
  Als er een kind valt is de ellende niet te overzien! Zelf woon ik in een flat aan de Glazenmaker, zelfs met ramen dicht(!) word ik vaak wakker van scheurende auto’s en brommers! Straks als de busbrug open is, zal van woongenot weinig overblijven. Helaas.

  • Rob

   Het is plausibel om aan fietspaden te denken als je meer verkeersveiligheid wil voor je kinderen. Maar dat is meestal maar schijnveiligheid. Niets mis met een fietspad zoals tussen Uitgeest en Krommenie langs de N8, of langs de N203 tussen Wormerveer en Zaandam. Die liggen er al lang, maar voldoen zelfs naar huidige (CROW) normen ruimschoots: geasfalteerd, breed en maar één kruising (en die is beveiligd met VRI)

   Het nadeel van fietspaden is namelijk dat ze het gevaar naar kruisingen verplaatsen (o.a. SWOV, Weggers&Dijkman 1992): daar vinden méér ongevallen plaats, met grotere snelheidsverschillen en dus met meer letselschade. Fietspaden zijn prima als je de ruimte ervoor hebt, maar veel minder geschikt in een dicht bebouwde woonwijk. Helemaal dramatisch zijn linksliggende tweerichtingsfietspaden. Daarop heb je als fietser maar liefst tot 12x meer kans op een ongeval dan wanneer je gewoon – heel zichtbaar – op de rijbaan blijft rijden.

   Het is niet voor niets dat er sterk ingezet op 30 als maximumsnelheid in verblijfsgebieden. Utrecht is zelfs al zover dat de hele stad, 600 (!) wegen, daarop ingericht gaat worden (met uitzondering van enkele ontsluitingswegen). Kost een paar centen, maar veiligheid mag wat kosten. Zaanstad is alleen – helaas – nog niet zo ver (zie het gesteggel ronde de Westzijde).

   Westerkoog is, ondanks de aanwezigheid van de rondweg, feitelijk ongeschikt om er aparte fietspaden aan te leggen. Te weinig ruimte en teveel zijstraten. Teveel kans op aanrijdingen dus. Daarom zou ook voor Westerkoog de betere optie zijn de rondweg in te richten voor éénrichtingsverkeer, met zeer brede fietsstroken en 30 km als maximum snelheid.

   • Berry

    Misschien ben ik het met je eens dat theoretisch fietsers op rijweg goed zouden kunnen zijn. Echter alleen als het gros van de automobilisten een anti-aso ‘cursus’ zou krijgen. Zelf eens met 50 ingehaald worden op een 30km weg welke veel te krap is bijvoorbeeld en daarmee van je fiets gereden worden zou een goede ervaring zijn.
    Het is helaas dagelijkse realiteit voor velen die in zaanstad fietsen. Zonder een politie die controleerd in 30km zones kan je beter met de auto gaan dan je kinderen het verkeer in sturen.
    (Al helemaal te zwijgen over ’t feit dat als je er van van zegt je nog een ram op je kanis kan krijgen ook. En hun dan hoef je ook niet bij oom agent te zoeken).

    • Rob

     100% veiligheid kan niemand garanderen. Je kan wel uitgaan van een weginrichting die helpt de kans op ongevallen zo laag mogelijk te houden. Weginrichting kan wel degelijk helpen de snelheid omlaag te brengen, ook zonder dat er continu gehandhaafd wordt.
     Vanuit het CROW worden daarvoor al jaren de handvatten aangereikt. Je moet er wel gebruik van willen maken. Zo is er in Oostzaan en Nauerna gekozen voor een zeer smalle rijloper, gecombineerd met zeer brede fietsstroken. Ik was aanvankelijk ook sceptisch, maar het werkt echt.
     Wat je persé niet wil is een racebaan door een woonwijk en dat gaat gegarandeerd gebeuren als Wildeman en Glazenmaker voorzien worden van vrijliggende fietspaden. De rijbaan wordt dan het domein voor de auto en de snelheid gaat dan zeker omhoog. Dat gaat op de vele kruisingen en uitritten voor fietsers beslist geen veiliger situaties opleveren.

     • Berry

      Tja, of die hantvatten gebruikt worden…. Als ik op een aantal wegen in Assendelft (Dorpstraat, Ambachtslaan) en Krommenie kijk dan weet ik wel dat het nu puinhoop is.

      Maar ik ben het zeker met je eens dan je bij de Wildeman en Glazenmaker geen vrijliggende paden moet maken. Ik kom er niet vaak, maar het zijn nu al wegen waar veel te eenvoudig onverantwoord snel gereden (kan) worden. Met de grote aantal afslagen, gaat dat niet goed komen met fietspaden.

 • Berry

  Het zou de gemeente Zaanstad eens sieren om echte verkeersdeskundigen in te huren die kijkt wat er wel mogelijk is in plaats van alleen te kijken wat niet te doen (ik heb een paar rapporten gelezen…).

  ’t Meeste wat ik hierboven lees is zinnig, en dat zou toch eens meegenomen worden. De verkeersoverlast gaat misschien lokaal een beetje toenemen, maar zal elders enorm verminderen. De extra overlast door meer auto’s kan MEER dan goed gemaakt worden door een veiligere situatie te creeren (en handhaven).
  Vaart eruit in wijken is heel hard nodig. Die rondweg nodigt nu uit. Ik ben bang dat eenrichtingsverkeer eerder weer meer vaart erin brengt.
  Goede fietsstroken zijn prima, maar daar ook weer handhaving. Want fietssuggestietroken worden algemeen genegeerd.

  (disclaimer: ik gebruik de wijk maar paar keer per jaar, maar juist dan is een open verbinding heel handig).

  Maar goed, het begint bij een Zaanstad die actie neemt ten behoeve van burgers in plaats van te kijken of ze centen aan andere projecten kunnen uitgeven.

  • Rob

   Die verkeersdeskundigen heeft de gemeente ook zelf in dienst, je kunt er zelfs mee praten én er wordt ook deskundig advies ingehuurd.
   Gisteren was ik aanwezig op de inloopavond waar de (voorlopige) plannen gepresenteerd werden en ik was zeker niet ontevreden. De Busbrug sluit zowel op de Houtveld- als Westerkoogkant aan op rotondes. Het extra verkeer wordt vooral via Wildeman afgewikkeld: die blijft 50 km, wordt iets verbreed en krijgt fietsstroken van 1.70; de Glazenmaker wordt voor een groot deel 30 km zone.

   Hoe de aansluiting aan de noordzijde eruit gaat zien is nog onbekend, dat kan alle kanten op.

   Fietsstroken van 1.70 voor een 50 km weg vind ik wat zuinigjes, dat zou (flink) wat meer mogen.

   Maar goed, plannen voor de rondweg zijn nog niet definitief, die kunnen nog veranderen.

 • Egbert Visser

  Vandaag in het NHD gelezen dat de gemeente verwacht dat er over 10 jaar 12000 auto`s per dag over de brug rijden, nu zijn dat er 7000. De westelijke helft van de rondweg willen ze inrichten voor autoverkeer dat goed door stroomt en waar de max. snelheid 50 km/u blijft terwijl de oostelijke helft vooral bedoelt wordt voor langzaam verkeer en de maximum snelheid wordt verlaagd..
  Veel bewoners zijn het er over eens dat de wijk slordig is ontworpen en dragen allerlei ideeen aan zoals eenrichtingverkeer op de rondweg, een verkeerslicht dat op rood springt als je te hard rijd of de aloude weg binnendoor waar nu de Prinsenstichting is.

  Het vreemde van de plannen van de gemeente is dus dat ze één kant van de rondweg willen inrichten voor doorgaand verkeer maar aan de oostelijke helft van de rondweg wonen ook mensen die auto`s hebben en die bezoek krijgen van mensen met auto`s. Waarom niet de hele rondweg niet op dezelfde manier inrichten zodat het verkeer over de hele rondweg wordt verdeeld ? Waarom de rondweg en de Busbrug niet ontmoedigen voor doorgaand verkeer? Dit kan je doen door de hele rondweg 30 km zone te maken of door verkeer dat van rechts komt weer voorrang te laten krijgen. Als verreweg het meeste verkeer over de Wildeman moet moeten daar bijvoorbeeld een aantal oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers worden beveiligd met verkeerslichten.

  • Rob

   Het gaat zelfs om zo’n 16.000 auto’s over de brug, waarvan men er zo’n 12.000 via Wildeman en 4.000 via Glazenmaker wil laten passeren. Alleen bij die cijfers kun je een weg “afwaarderen” tot 30 km weg. Wordt het aanbod hoger dan moet ook de Glazenmaker naar 50 km – althans zo heb ik het begrepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *