Marjolein zoekt zorgprofessionals voor kleinschalige zorg

Marjolein was een gezonde baby van veertien maanden toen zij een koortsstuip kreeg en in coma raakte. Als gevolg daarvan werd zij van de ene op de andere dag geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Vanaf dat verschrikkelijke moment hebben haar ouders, Gees en Piet Klein Kranenbarg uit Krommenie, er bewust voor gekozen om Marjolein thuis te verzorgen en in hun gezin te laten opgroeien.

Door: Jaap de Jong

Nu Marjolein 39 is, zoeken Gees en Piet een mogelijkheid om die intensieve zorg op kleine schaal voort te zetten als zij dat niet meer kunnen. Ze hebben een mogelijkheid gevonden en zijn nu op zoek naar mensen die aan die oplossing willen meewerken.

Nooit chagrijnig
Marjolein kan niet praten. Zij kan niet kenbaar maken wat zij wil. Wat zij leuk vindt of wat zij liever niet wil. Door haar gedrag en non-verbale reacties weten Gees en Piet dat zij het naar haar zin heeft. Of juist niet. Zij is altijd vrolijk en blij. Zij heeft de benijdenswaardige eigenschap dat zij nooit chagrijnig is. Zij reageert op de omgeving: lacht vriendelijk als zij bekenden ziet. Lacht om grapjes. Zij vindt het leuk om te wandelen of boodschappen te doen. In de dagbesteding doet zij in de groep enthousiast mee met de activiteiten. Als zij aan tafel wegkijkt, geeft ze aan dat ze liever iets anders op haar brood wil. Gees en Piet krijgen hulp van een aantal begeleidsters die allerlei activiteiten met Marjolein ondernemen.

Ons schrikbeeld
Gees en Piet spannen zich nu tot het uiterste in om Marjolein in staat te stellen haar leven zo voort te zetten als zij de begeleiding niet meer aan kunnen. ‘Als Marjolein geen aandacht krijgt, blijft ze de hele dag zitten waar zij is neergezet. Zij kan niet protesteren. Kan niet zeggen dat zij dorst heeft, ergens anders wil zitten of naar buiten wil. Dat is ons schrikbeeld, dat Marjolein vereenzaamt in een stil hoekje.’

Gees en Piet hebben sinds kort contact met een stichting die kleinschalige zorg in een huiselijke omgeving mogelijk maakt. De Ondernemersgroep Driestroom heeft een franchiseformule ontwikkeld voor het opzetten van een zorgonderneming voor persoonlijke zorg in een gezinsverband. Volgens dit concept zijn nu zo’n honderdvijftig initiatieven gerealiseerd.

Twee zorgprofessionals
‘Voornamelijk in het oosten van het land. De stichting is hier nog niet zo bekend. Wij stellen onze aangepaste woning beschikbaar. De Driestroom heeft uitgerekend dat de zorg die wij zoeken, financieel haalbaar is met zes mensen die zorg behoeven en twee professionals met kennis en ervaring in de zorgverlening. Liefst mensen die een voorkeur hebben voor kleinschalige, persoonlijke zorg.

De Driestroom helpt bij het opzetten van de onderneming, de financiering, de kwaliteit van de zorg en de financiële afwikkeling van de verleende zorg.

Wij doen dit natuurlijk voor Marjolein, maar hier kunnen ook jonge mensen wonen die bij voorbeeld autistisch zijn of het syndroom van Down hebben.’

Voor meer informatie: theo@ondernemersgroepdriestroom.nl of 06 48 16 83 24 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *