In 1965 baarde de stichting Pro Lang Haar van Hitweek-redacteur Peter J. Muller opzien in heel Nederland. Tal van kranten schreven grote artikelen over deze club, die opkwam voor de belangen van langharigen.

De SPLH trok de aandacht door ‘foute’ kappers, scholen, restaurants en noem maar op aan de schandpaal te nagelen. Muller zelf had enig succes met zijn singletje ‘Beter langharig dan kortzichtig’.

Door Martin Rep

Die landelijke publiciteit riep irritatie op bij Rob Berghege, Henk Soek en bij mij. Weken vóór de oprichting van de SPLH hadden wij namelijk in Zaandam de WDPOHZLAWW opgericht, wat stond voor ‘Wij Dragen Potverdomme Ons Haar Zo Lang Als Wij Willen’. We kregen de nodige publiciteit in de Zaanse kranten, maar we slaagden er niet in een landelijk platform voor onze ideeën te vinden. Het jongeren-undergroundblad Hitweek dat wij aanschreven, besteedde evenmin aandacht aan de WDPOHZLAWW.

Al te toevallig vonden wij het dat Hitweek, enkele weken nadat wij het blad op ons bestaan hadden gewezen, het initiatief tot de stichting Pro Lang Haar bekendmaakte. We verdachten oprichter Peter J. Muller ervan ons idee te hebben gejat en ermee aan de haal te zijn gegaan. Ik uitte die veronderstelling afgelopen week in een artikel dat ik schreef voor mijn website www.martinrep.nl en de De Orkaan.

Peter Muller reageerde vrij snel op mijn verdachtmaking. “Met mijn hand op het hart, toen ik de Stichting Pro Lang Haar oprichtte in 1965, had ik niet eerder van de WDPOHZLAWW gehoord!”, schreef hij in een reactie op de site van De Orkaan. Hij kondigde zelfs aan in zijn later dit jaar te verschijnen autobiografie ons Zaanse clubje te zullen noemen als een voorloper van de SPLH. “Want eerlijk is eerlijk: jullie waren eerder!”

Peter stuurde me alvast de betrokken alinea’s over de WDPOHZLAWW uit zijn aanstaande standaardwerk toe. “Het staat ze vrij de tekst op je website te plaatsen.”

Dat doe ik dus maar. Er blijkt trouwens uit dat het blad Provo, van de gelijknamige anarchistische beweging van Roel van Duijn en Zaandammer Rob Stolk ons in oktober 1965 al heeft genoemd. Een publicatie die ons destijds is ontgaan.

Peter Muller schrijft:

De SPLH was niet de eerste club die zich om het lot der verdrukte langharigen bekommerde. Een jaar eerder maakte de zeventienjarige David Jones, leadzanger van The Manish Boys, in het BBC programma Tonight de oprichting bekend van de ‘Society for the Prevention of Cruelty to Long-haired Men’ (SPCLM) vrij vertaald ‘Genootschap ter Voorkoming van Wreedheden jegens Langharige Mannen’. Voorzitter David Jones, de latere David Bowie, was de laatdunkende opmerkingen over zijn haardracht zat: ‘For the last two years we’ve had comments like “Darling!” and “Can I carry your handbag?” thrown at us, and I think it just has to stop now.”

Nog een voorloper van de SPLH manifesteerde zich in oktober 1965 in Zaandam waar Martin Rep, Henk Soek en Rob Berghege van ‘Wij Dragen Potverdomme Ons Haar Zo Lang Als Wij Willen’ (WDPOHZLAWW) – wat later werd veranderd in ‘Wij Dragen Verdorie Ons Haar Zo Lang Als Wij Willen’ (WDVOHZLAWW) omdat ‘potverdomme’ toch wel een beetje ver ging –  in de kraag werden gevat toen zij het beeld van Tsaar Peter op de Dam een pruik hadden opgezet. Het was de eerste Zaanse happening, en de eerste pro-lang haar actie in Nederland. (bron: Provo 4, oktober 1965)

Eerherstel dus, en eindelijk erkenning voor de WDPOHZLAWW. Jammer dat het enig nog levende overgebleven lid – ikzelf – inmiddels is afgestapt van zijn langharig verleden.

Lees alles wat Martin Rep ooit op De Orkaan schreef hier.

NB de laatste zin: ‘Martin Rep […] liet weten dat hij met genoemde vereniging geen enkele relatie heeft’. Zoals uit ons manifest en eerdere publicaties blijkt, was dat een leugentje om bestwil. In andere woorden: ik moest dat zeggen van mijn vader.