Meepraten over Eilanden van Hain (de tweede ronde)

De participatie over de bouwplannen in Krommenie op de voormalige sportterreinen Provily en Slibkuil (Eilanden van Hain) gaat de tweede fase in.

Na een eerste participatieronde over de wijk bleven er veel bezwaren van omwonenden over het plan en de gevolgde procedure.

Bij de nieuwe ronde wordt niet een bewonerscommissie ingeschakeld maar een ‘burenoverleg’ dat door het communicatiebureau Beaumont wordt begeleid. Maximaal 15 mensen mogen zich opgeven voor het overleg. Dat kan tot 15 augustus per mail.

Dat meldt ontwikkelaar AM die vandaag en morgen de eerste Eilanden van Hain-nieuwsbrief in de omgeving van het nieuwe plan verspreidt.

AM heeft ook een website gelanceerd over de plannen en de participatie. Daarop de voorgeschiedenis, de belangrijkste ‘zorgen en dilemma’s’ en de planning. Dit najaar begint het bewonersoverleg en begin 2020 moet het definitief stedenbouwkundig ontwerp af zijn. De procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan start dan ook. Woningverkoop begint in 2021, eind dat jaar start de bouw. De oplevering van de woningen is tussen eind 2022 en begin 2024 gepland.

Wat zijn de zorgen?

De brug over de Kerksloot “stuit bij direct-omwonenden op bezwaren vanwege de te verwachten drukte en overlast”, volgens AM verplaatsen alternatieven de problemen alleen maar. In het burenoverleg worden “alle bezwaren en alternatieven besproken om tot een weloverwogen besluit te komen.”

De schaduwwerking van kwadrantwoning is volgens AM al deels opgelost, maar “we gaan met betrokken bewoners in gesprek.”

Ook over de ontsluiting en de parkeerdruk op de Marslaan en de Venusstraat wordt ‘in gesprek’ gegaan. Over de uitkomsten is AM voorzichtig: “We verwachten niet dat iedereen het met alle punten eens zal worden.”

Insprekers

Tijdens een Zaanstad Beraad van 25 juni werd er ingesproken door drie omwonenden van het nieuwbouwplan. Zij hadden hun buik vol van inspraak omdat die vooral de belangen van AM ten goede zou zijn gekomen. Ze vroegen aan de gemeente of die niet gewoon een besluit kon nemen ten aanzien van de belangrijkste pijnpunten.

Marcel Ooms, secretaris van bewonerscommissie zei:

“Geen bruggen die haaks op iemands voortuin staan, geen gebouwen vlak achter bestaande gebouwen en een ontsluiting die minimale overlast met zich meebrengt. Ik zie niet in waarom die punten een rigoureuze verandering van het overleg vereisen.

Nota bene wordt er door AM een partij ingehuurd die er prat op gaat met lastige bewoners om te kunnen gaan. Wij vinden onszelf niet lastig. Wij vinden onszelf redelijk en consequent. Wij denken dat het proces bij AM niet in goede handen is en dat de gemeente hier het voortouw moet nemen.”

Jan van Broeckhuijsen, voorzitter en secretaris van bewonerscommissie:

“Wij betreuren de voorgenomen stap van de wethouder om een nieuwe inspraakprocedure te starten ten zeerste omdat de huidige bewonerscommissie met instemming van het college maanden heeft mee onderhandeld om tot een werkbaar en een voor alle partijen acceptabel resultaat te komen. Als de bewonerscommissie het dan op een beperkt aantal onderdelen niet eens is met het bouwplan wordt zij in feite buiten spel gezet en start er een nieuwe inspraakprocedure met nieuwe actoren.”

Buurtbewoner Jan-Kees Emmer noemt de nieuwe inspraakronde:

“een doorzichtige poging om de weerstand te verdunnen en alsnog de voor de omwonenden onverteerbare onderdelen van het plan door te drukken. Want op instigatie van de gemeente wordt de huidige bewonerscommissie aan de kant geschoven om met een nieuw gezelschap, vanaf nul te kunnen beginnen.”

De bewonerscommissie beraadt zich op vervolgstappen. Ook zij zullen waarschijnlijk met een website over het plan komen.

Lees hier ons dossier over Provily Slibkuil / Eilanden van Hain.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *