Niet alleen in de politiek is het draagvlak voor het Ondernemersfonds Zaanstad aan het krimpen. Ook bij de ondernemers zelf lijkt een fonds op weinig steun te kunnen rekenen.

Metalektro Zaanstreek, een vereniging van ruim vijftig Zaanse metaal- en elektrobedrijven, heeft zich ook tegen het fonds uitgesproken.

Eerder gaven ondernemersverenigingen in Assendelft en Westzaan al aan geen voorstander te zijn. Op het bedrijventerrein Noorderveld /Molletjesveer is een flink aantal ondernemers die dit fonds niet zien zitten.

Het bestuur Noorderveld /Molletjesveer is overigens wel voor. Van Zaandelta en Stadshart Zaandam zijn de besturen ook voor zo’n fonds.

Metalektro Zaanstreek, een vereniging van ruim vijftig Zaanse metaal- en elektrobedrijven heeft zijn leden gevraagd naar het draagvlak voor het Ondernemersfonds Zaanstad. Iedereen is tegen, aldus een bericht dat via het Twitter-account van Metalektro werd verspreid.

MKB Nederland heeft in januari 2015 een brochure (PDF) over ondernemingsfondsen voor haar leden gepubliceerd. In de top 10 van dingen die moeten gebeuren, staat op nummer 4:

Draagvlak onder de ondernemers peilen. Formele raadpleging van alle ondernemers en eventueel andere belanghebbenden, zoals non-profitorganisaties (scholen, bibliotheken, e.d.).

Dat is in Zaanstad tot dusver niet gebeurd.

MBK Nederland sprak zich al in 2012 kritisch uit over Ondernemersfondsen, het gevaar bestond dat de gemeente daardoor extra bezuinigingen ging doorvoeren en bovendien was het onduidelijk wat er met de opgehaalde gelden gebeurde.

Eerder deze week maakte de VVD bekend dat ze het plan niet steunden, ook partijen als SP, ROSA, CU en GL toonden zich kritisch.

Lees hier alles wat De Orkaan schreef over het Ondernemersfonds.