In Oostzaan werden in 2021 395 misdrijven geregistreerd. Dat is 12 procent minder dan 10 jaar geleden, in 2012. Vergeleken met Zaanstad en Wormerland is de daling slechts beperkt.

Bijna 60 procent van de misdrijven betreft vermogensdelicten (diefstal, inbraak, heling, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte). Hierna volgen verkeersmisdrijven (33 procent) en gewelds- en seksuele misdrijven (8 procent).

In absolute getallen gaat het om 225 vermogensdelicten 130 verkeersmisdrijven en 30 gewelds- en seksuele misdrijven in 2021.

Het aantal geregistreerde misdrijven neemt af als de cijfers van het CBS van 2021 en 2012 worden vergeleken. De grafiek laat echter zien dat het een patroon is waaruit niet echt een permanente daling (of stijging) is af te leiden.

Van een coronadip in 2020 of 2021 is in Oostzaan niks te merken.

Data: CBS (afgerond op 0 of 5), grafiek De Orkaan, cijfers 2020 en 2021 zijn voorlopig