Monet-rapport komt ‘na de zomer’

Wethouder Sanna Munnikendam was er in mei van dit jaar duidelijk over: Er komt GEEN Monet-Blockbuster in 2024.

Het haalbaarheidsonderzoek waarop deze beslissing gebaseerd was, wordt pas na de zomer naar de raad gestuurd.

Het onderzoek is gedaan door Zaans Museum-directeur Jan Hovers die in 2018 opdracht kreeg “om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de kansen voor het in bruikleen krijgen van de Zaanse Monetschilderijen ten behoeve van een tentoonstelling in 2024.”

Hovers moest ook onderzoeken welke verbouwingen in het huidige Zaans museum nodig waren om de tentoonstelling te huisvesten. De tussentijdse rapportages waren duidelijk voor de wethouder.

“In april 2019 heeft de directeur van het Zaans Museum ons geïnformeerd over de voortgang. Hij heeft aangegeven dat het onverstandig is om ingrijpende en dure investeringen in het huidige museum op de Zaanse Schans te doen mede vanwege het te verwachten beperkte rendement voor de stad voor de korte en langere termijn. Dit heeft er toe geleid dat in de voorjaarsnota is voorgesteld om de ambitie voor een Monet tentoonstelling in 2024 los te laten.”

Volgens de wethouder heeft het Zaans Museum het rapport over deze haalbaarheidsonderzoeken “nagenoeg afgerond”. Na de zomer wordt het definitieve rapport naar de raad gezonden.

Museum Holland

Ondertussen is iets anders helemaal niet afgeblazen. Munnikendam zei in mei nog dat er GEEN gebouw gekocht was voor het nieuwe Museum Holland, maar wel werd onderzocht of een ‘strategische aankoop’ mogelijk was. Inmiddels is een optie op het PTT-gebouw aan het Krimp genomen waar Museum Holland moet komen.

Hovers sprak in mei ook in bij de gemeenteraad waar hij pleitte voor een nieuw Zaans Museum in centrum Zaandam. Ook de onderzoeken over dat museum laten op zich wachten, eind 2018 had dat onderzoek eigenlijk al klaar moeten zijn.

In dat museum zou dus wel een Monet-tentoonstelling kunnen, maar niet in 2024…

Foto boven: Claude Monet (niet Jan Hovers, die staat hieronder, met ‘een Monet’)

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *