Zaanstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een moskee ‘nabij Rode Ring en Omweg, kadastraal perceel N0607’ in Assendelft. Ook wordt er een in-/uitrit aangelegd.

Het besluit is op 17 oktober genomen en op de 23e gepubliceerd. Tot 4 december kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W.

De zaak rond de moskee sleept al ruim 4 jaar. In 2014 zegde de gemeente toe de grond aan de Stichting Kleurrijk te verkopen. Later bleek het cultureel centrum ook een moskee te worden, de stichting ging Ar-Rahma/Kleurrijk heten. Bouwplannen veranderden, de financiering was een punt van discussie omdat ook de omstreden prediker Tarik Ibn Ali geld voor de moskee inzamelde.

Het moskeebestuur nam afstand van diens gedachtegoed en overleefde ook een recent Bibob-verzoek maar de discussie is daarmee niet verdwenen. Vooral op Facebook duurt de strijd rond de moskee nog voort.

Aangezien de Stichting voldoende fondsen heeft en een moskee binnen het bestemmingsplan past, kan Zaanstad overigens een omgevingsvergunning niet weigeren, vooral niet omdat men al ruim 4 jaar leden toezegde de grond te verkopen.

Hier komt de moskee (links onder op het Google Earth filmpje)

Alles lezen wat we ooit over de moskee in Assendelft schreven? Dat kan hier.