Na financiële tegenvallers nu vertraging voor Techniekcampus

Eigenlijk had de Zaancampus op 1 januari 2022 al betrokken moeten zijn door de leerlingen. Dat is niet gelukt, er is zelfs nog geen schop de grond ingegaan.

Omdat er beroep is aangetekend bij de Raad van State tegen de plannen wacht Zaanstad met de procedure de uitkomst van dat beroep af.

De ZaanCampus (ook wel Techniekcampus, Techcampus en Techland genaamd) moet komen op oude plek van de Juvat Academy op de hoek van de Houtveldweg en de Aris van Broekweg in Zaandam (waar vroeger de Fiat-garage van Reyne zat).

De nieuwbouw aan de Aris van Broekweg wordt de thuisbasis van metaalopleider Tetrix Techniek. Ook komt er ruimte voor het VMBO om ondersteunde technieklessen te volgen. In september 2021 is het bestemmingsplan voor de Techcampus goedgekeurd.

Tegenslagen

Het project heeft al met verschillende tegenslagen te maken gehad. In december 2020 werd bekend dat het € 158.000 duurder werd dan gepland omdat “onvoorziene kosten over het hoofd zijn gezien” door de ontwikkelaar. De lening van de gemeente aan ontwikkelaar CTBO werd verhoogd met € 105.000 naar € 2 miljoen en Zaanstad gaf € 53.000 extra subsidie. De totale subsidie aan CTBO werd € 453.000.

In januari 2021 werd bekend dat het opnieuw duurder werd. De kosten van het saneren van het terrein waren hoger dan verwacht en met de huurder van twee autowasboxen op het terrein moest ‘geschikt’ worden. Hoeveel de extra kosten zijn, kon de gemeente niet zeggen. Over de ‘schikkingskosten’ en de ‘saneringskosten’ werd destijds nog onderhandeld.

Tetrix Techniek zit nu noodgedwongen nog steeds op het Jonkerplantsoen in Zaandam. Voor dat terrein heeft ZVH plannen voor ruim 100 woningen. De sloop wordt eind dit jaar verwacht, de bouw volgt naar verwachting medio 2023. Ook daar is vertraging opgetreden. Aanvankelijk werd de oplevering al in 2023 verwacht.

Huurwoningen

De plannen voor de Techniekcampus staan niet op zichzelf. Op het terrein aan de Aris van Broekweg moet ook woningbouw komen: 104 sociale huurwoningen voor één- en twee persoonshuishoudens waarvan 25 zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

In mei 2021 maakte elektrotechnisch installatiebedrijf Bosma en Bronkhorst bezwaar tegen die plannen. Het bedrijf was bang dat de bouw de huidige bedrijfsvoering en de toekomstige uitbreidingen zal bedreigen en wil dat hun huidige milieurechten overeind blijven en dat er geen woningbouw in het gebied komt.

Hun procedure tegen de bouw van de Techcampus bij de Raad van State levert opnieuw forse uitstel op. Eind 2022 behandelt de RvS het pas.

De ondernemers in het gebied zijn absoluut niet te spreken over de informatievoorziening en ontbrekende participatie vanuit de gemeente. Marcel van Veen van Samlex, één van de bedrijven die naast het beoogde woningbouwplan is gevestigd: “het is net als bij Forbo in Assendelft, ook daar wilde de gemeente huizen vlak bij bedrijven. Ze vrezen met grote vreze. Het is beslist geen gelopen race.”

Vragen POV

Perry van der Velden van de POV heeft vragen gesteld aan B&W over de voortgang. Hij vraagt of ondernemers inmiddels volledig zijn geïnformeerd en of er al gesprekken tussen ZVH en ondernemers zijn geweest.

Lees hier ons ZaanCampus-dossier. Foto boven: de plek waar de Campus moet komen (De Orkaan), onder een impressie van het nieuwe gebouw.

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *