Eind juli 2019 eindigt de naschoolse opvang door ‘et Nabuut’ bij basisschool ‘et Buut’ in Zaandam.

De naschoolse opvang wordt overgenomen door Babino of Freekids, de vaste partners van ZaanPrimair, personeel gaat mee naar de nieuwe aanbieders.

Ouders werden door het besluit overvallen maar de directie van ‘et Buut’ zegt voor de zomer het besluit al gedeeld te hebben met de Medezeggenschapsraad en het personeel van ‘et Nabuut’ na de zomer op de hoogte te hebben gesteld.

Vandaag, woensdag 21 november, zijn ouders en verzorgers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

De samenwerking met Et Nabuut was een ‘uitzondering’ volgens ZaanPrimair, “omdat de school al jarenlang samenwerkte met stichting ‘et Nabuut’. De opvang zou tot en met 2020 doorlopen.

Door strengere wet- en regelgeving voor opvangorganisaties en een wijziging van de ‘brede schoolregeling van de gemeente Zaanstad’ wordt eerder afscheid genomen van et Nabuut:

“Voor et Nabuut betekent dit dat het huidige organisatie- een aanbodmodel praktisch niet voortgezet kan worden. Het gevolg is dit schooljaar merkbaar: het aanbod aan naschoolse activiteiten is flink ingekrompen. Het bestuur van et Nabuut heeft voor dit schooljaar een flink deel van haar financiële reserve ingezet om nog een zo goed mogelijk aanbod te bieden. Dat kan in het volgende schooljaar echter niet meer zo voortgezet worden.”

Het bestuur van et Nabuut schrijft “dat het niet langer mogelijk is om de slagkracht en flexibiliteit te blijven leveren die zij jarenlang heeft kunnen leveren. Voorzitter Eric Hoorn: “het voortbestaan van de Stichting wordt vrijwel onmogelijk gemaakt”.

Zaan Primair en et Nabuut hebben afgesproken dat het vertrek van voorzitter Eric Hoorn, oud-directeur van et Buut, het moment is voor een overname door of Babino of Freekids.