Nauerna-onderzoeken openbaar, verantwoording uitgesteld

Zaanstad heeft Park Nauerna gesloten omdat veilig recreëren daar niet langer gegarandeerd kan worden. Zes rapporten over de veiligheid zijn door Zaanstad nu openbaar gemaakt.

Zaanstad en Afvalzorg willen de toegezegde ‘verantwoordingsavond’ over wat de afgelopen vijf jaar wel en niet bereikt is in het overleg met Belangengroep Nauerna uitstellen.

De verantwoording zou een eind moeten maken de Veiligheids- en Voortgangs-overleggen (V&V) die sinds 2013 zijn gevoerd. In totaal gaat het om 19 bijeenkomsten. In de toekomst zouden de partijen in een bewonersoverleg bij elkaar moeten komen. Dat plan is voorlopig van de baan.

“Zaanstad en Afvalzorg hebben aangegeven dat ze liever eerst de huidige problematiek willen oplossen en daarom die verantwoordingsavond willen uitstellen. BGN heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de bewoners nu al worden ingelicht over welke zorgpunten er wel en niet zijn opgelost.”

Stank

Het afbouwen van het V&V-overleg betekent niet dat alle ‘zorgpunten’ zijn opgelost. Een aantal trouwens wel, zo hebben de bewoners glasvezel gekregen en is de verkeersveiligheid verbeterd, molen De Pauw is geopend, Afvalzorg kreeg een nieuwe loswal en er kwam er een brug over Spuisloot.

Het grootste probleem is de veiligheid van het park dat voorlopig gesloten blijft. Daarom komen er nu nog geen nieuwe parkeerplaatsen en worden ook geen nieuwe sport- en speeltoestellen geplaatst.

Of er stofoverlast tijdens het storten bij harde wind is en in hoeverre er giftige gassen en stoffen vrijkomen is onbekend. De BGN hoopt op een onderzoek door de Provincie. Bewoners stellen wel dat ze steeds meer last van stank hebben:

“Maatregelen van afgelopen jaar hebben niet merkbaar geholpen. Overlast is enorm groot!.”

Zes onderzoeken

In 2015 liet Afvalzorg in opdracht van BGN onderzoek (1) doen naar veilig recreëren. De conclusie was dat recreëren op park Nauerna zonder bovenafdichting geen schadelijke invloed op de gezondheid heeft.

Na bezwaren en een uitspraak van de Raad van State in 2018 moest opnieuw onderzoek naar veilig recreëren worden gedaan. Dat leverde rapporten (2 en 3) op van ingenieursbureau Lievense, de conclusie:

“Op basis van een vergelijking van park fase 1 en park fase 2 wordt tot slot geconcludeerd dat ook in fase 2 veilige recreatie mogelijk is.”

Zaanstad gaf daarnaast de opdracht voor een second opinion (rapport 4):

“Door verschil in de uitkomsten van deze onderzoeken zijn er gerede twijfels over het veilig kunnen recreëren in het reeds opengestelde deel van Park Nauerna.”

Daarna vroeg Zaanstad advies aan de GGD (rapport 5):

“Vanwege het mogelijke contact met percolaatwater en in mindere mate de mogelijke verontreinigingen in de aangebrachte toplaag adviseert de GGD de stort niet meer als recreatieterrein te gebruiken en pas open te stellen nadat de risico’s op contact met percolaatwater tot nihil zijn teruggebracht”.

De gemeente trof voorbereidingen om het park te sluiten (plannen die destijd niet openbaar werden gemaakt). De sluiting kwam in een stroomversnelling toen een bezoeker in februari 2019:

“een plas water [ontdekte] die hij niet vertrouwde. Hij heeft foto’s daarvan onder meer naar de gemeente gestuurd. Deze foto’s zijn naar de OD [Omgevingsdienst] doorgezonden. Op basis van deze melding is door Bodemzorg geconstateerd dat het hier om percolaat gaat. (rapport 6). Waar de GGD adviseerde het park te sluiten vanwege een risico voor de gezondheid vanwege een kans op contact met percolaat werd nu duidelijk dat het niet meer om een kans ging maar dat er ook daadwerkelijk percolaat is aangetroffen.”

De rapporten kunnen worden gedownload vanaf het Raads Informatie Systeem (collegebericht 26 maart 2019).

Bonus: Rapport 7

Daarnaast beschikt De Orkaan over een onderzoek van ingenieursbureau Lievense over de veiligheid van het wonen in Nauerna. Tussen 1998 en 2008 was het percolaatpeil te hoog in het dorp. In juni 2018 plaatste Lievense peilbuizen bij drie woningen in Nauerna (bij nr. 6, 11 en 12a) en één bij de Zaandammerweg nr 36:

“In het grondwater van geen van de peilbuizen worden chemische verbindingen aangetroffen die zijn te relateren aan de stortplaats. In het grondwater van de peilbuizen worden soms lage gehaltes zware metalen aangetroffen, deze kunnen het gevolg zijn van het plaatselijk ophogen van de bodem met puindeeltjes welke in een aantal grondboringen ook zijn aangetroffen. De aangetroffen gehaltes zijn ‘normaal’ voor vergelijkbare situaties en geen enkele reden tot zorg.”

 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *