Nauerna twijfelt aan veiligheid vuilstortpark

De Belangengroep Nauerna (BGN) vertegenwoordigt het buurtschap dat naast de enorme vuilstort bij Nauerna ligt.

De Belangengroep bedong dat er extra voorzieningen kwamen (glasvezel, een nieuwe molen met een gemeenschapsruimte) en kreeg het voor elkaar dat de vuilstort op termijn gesloten wordt. Nu al is een deel omgetoverd tot park.

Maar in het traject daar naartoe botsen de Belangengroep en Afvalzorg, de exploitant van de vuilstort nog regelmatig. Zo wilde Afvalzorg buiten de BGN om zonnepanelen op de zuidhelling van het gebied plaatsen.

Maar BGN heeft ook bedenkingen bij de veiligheid. Op het deel van het park is “geen schone grond gebruikt als afdeklaag en geen folie aangebracht.” Dat is goedkoper voor Afvalzorg, maar:

“na de openstelling is vervuiling van diverse aard waargenomen, zoals het voorkomen van stukjes asbestcement (…), grote stukken steen en glas langs de paden en op de gazons en vervuild water dat vanuit het stort over de paden stroomt.”

Het overleg over de verdere inrichting van het gebied loopt stroef” volgens BGN. De conclusie wordt in een brief (PDF) aan de gemeente als volgt omschreven:

“De vertegenwoordigers van BGN bij het project zijn hun eerdere grote motivatie verloren en zien op tegen verder overleg met Afvalzorg.”

BNG vindt ook dat Afvalzorg te weinig wil besteden aan het gebied, slechts € 5 per vierkante meter. Dat betekent “minder voor natuur en voor sport- en speelvoorzieningen” aldus BGN.

 

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Belangengroep Nauerna

    De uitspraken over veiligheid die in dit artikel zijn geplaatst zijn stelliger dan die van Belangengroep Nauerna. De zorgpunten die er zijn worden behandeld in een Veiligheidsoverleg, waarin Afvalzorg, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland en Belangengroep Nauerna vertegenwoordigd zijn.
    Doel van het overleg is om alle zorgpunten die er leven te behandelen en op te pakken. Dit leidt tot enerzijds wegnemen van de zorgpunten (door extra uitleg en extra onderzoek) en anderzijds tot het aanbrengen van verbeteringen in plannen en uitvoering.

  • De Orkaan

    Wij baseren ons op de brief die naar de gemeente is gestuurd. De citaten uit die brief. De vondsten van vervuiling plus de opmerkingen over de nogal beperkte afdekking zijn natuurlijk niet erg geruststellend. Voor de volledigheid is de brief nu als link opgenomen, zodat iedereen zelf kan oordelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *