De route van het Stadhuis en het station naar het centrum van Zaandam zal een winkelstraat worden met ‘Zaanse’ huisjes. Omdat er volgens de gemeente onvoldoende animo was van ondernemers om dit straatje te gaan exploiteren, gaat de gemeente dat zelf doen.

Ook zal dan het fietspad van oost naar west worden gerealiseerd.

De stijl is ‘neo-Zaans’, de laatste hype in Zaanstad: het Inntel Hotel, het Stadhuis, C & A, Douglas, De Zaanse Eilanden… allemaal neo-Zaans.

De exploitatie door de gemeente houdt natuurlijk wel een extra risico in. Als commerciële exploitanten er geen brood in zagen – althans niet voor de prijs die de gemeente ervoor vroeg – is het de vraag hoe de gemeente er dan wel geld aan gaat verdienen. Zaanstad heeft nu niet bepaald een serieuze ’track record’ als het om zelf ondernemen gaat.

De voorwaarden en financiële risico’s zijn niet bekend omdat de gemeente de stukken die daarover gaan als ‘geheim’ heeft bestempeld, zo is er een “geheime bijlage bij het raadsvoorstel Winkels op de overbouwing van de Provincialeweg te Zaandam.”

De huidige situatie is een ’tijdelijke’ schutting die er al jaren staat.

schutting