‘Niet alle lhbtiq+’ers zijn out, loud & proud’

Met ZaanPride vieren wij onze vrijheid, diversiteit en inclusiviteit als lhbtiq+ers in Zaanstad.

We zijn zichtbaar en open over wie we zijn. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Voor deze vrijheid is vele jaren gestreden en deze strijd zetten we voort. Net zolang tot we allemaal de vrijheid hebben om zichtbaar onszelf te zijn en te houden van wie we houden. De pride is naast het vieren ook een moment om stil te staan bij wat er al is bereikt, maar ook bij wat er nog nodig is om de positie van lhbtiq+’ers te verbeteren. Om discriminatie, intimidatie en geweld tegen te gaan. En om onvoorwaardelijk onszelf te kunnen zijn.

Door: Rosanne Kolvers

Niet alle lhbtiq+’ers zijn out, loud & proud. Soms is dit bijvoorbeeld door loyaliteit aan of druk vanuit familie en omgeving niet mogelijk. Er kunnen ook andere persoonlijke overwegingen zijn. Een coming out is een individuele keuze en het hóeft niet. Voor wie niet de vrijheid heeft om deze keuze te maken, is een coming-in een belangrijke stap. Een coming-in is het accepteren van wie je bent en wat je voelt. Door tijdens de ZaanPride zichtbaar te zijn en ons uit te spreken, willen wij alle lhbtiq+’ers steunen die niet de vrijheid hebben om open en zichtbaar zichzelf te zijn.

In Zaanstad mag iedereen zichzelf zijn. Dit is een mooi streven van regenbooggemeente Zaanstad wat wij volledig onderschrijven. Maar zover zijn we nog niet in Zaanstad. Zolang lhbtiq+’ers en andere doelgroepen nog te maken hebben met intimidatie en pesterijen, online en offline, is er nog veel te winnen. De Zaanse Regenboog heeft daarom in oktober 2020 een Regenboognota aangeboden aan de gemeente met aanbevelingen op het gebied van; veiligheid en acceptatie, onderwijs en jongeren, ouderen, sport,  zorg, kunst en cultuur, personen met een beperking/biculturele achtergrond en/of traditioneel religieuze achtergrond, asielzoekers en statushouders, Trans- en Non Binaire personen. Wij zijn en blijven graag met de gemeente, organisaties en andere betrokkenen in gesprek om gezamenlijk te realiseren dat iedereen zichzelf kan zijn in onze regenbooggemeente. 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *