Vanavond praten raadsleden van Zaanstad met vertegenwoordigers van de Essalam moskee aan het Madagaskar in Zaandam en met buurtbewoners. De moskee wil uitbreiden door een nieuw gebouw neer te zetten. Buurtbewoners vrezen overlast.

Het moskeebestuur heeft over de zaak een notitie naar de gemeenteraad gestuurd maar heeft ‘afgesproken’ dat deze pas na het overleg openbaar wordt gemaakt. De Orkaan gaat daar niet op wachten. Wat staat in die geheime notitie?

Het doel van het moskeebestuur was “om de buren zo goed mogelijk te informeren en mee te nemen in de bouwplannen.” Acht van de 108 huishoudens hebben uiteindelijk bezwaar aangetekend tegen de plannen aldus het bestuur.

“Moskee EsSalam heeft ondanks meningsverschillen de wensen van de buurtbewoners meegenomen in het ontwerp en/beleid.”

2,5 keer zo groot

In de notitie wordt uitgelegd waarom het huidige gebouw niet meer voldoet en te klein is. Ook worden de nieuwe functies (ook voor de buurt) uitgewerkt. De nieuwe moskee wordt ongeveer 2,5 keer zo groot als de huidige en kan daardoor meer mensen herbergen, ook omdat er twee lagen worden gebouwd. De gebedsruimte neemt met 30 procent toe.

De moskee gaat ook meer naar achter en de ingang komt aan de westkant (waar geen woningen staan). Aan de oostkant komt een deur die alleen bij het vrijdaggebed wordt gebruikt als ingang. Tussen de moskee en de woningen komt een haag als afscheiding, ramen aan de oostkant worden met folie bedekt en kunnen niet helemaal open om de privacy van de buren te beschermen (afbeeldingen onder).

Parkeerdruk

Heikel punt volgens de buurtbewoners is de parkeerdruk. De moskee:

“De leden aantallen bevestigen dat er al jarenlang sprake is van een stagnatie. Daarom verwachten zij geen toename van parkeerdruk door moskeebezoekers. Deze blijft gelijk mede dankzij het parkeerbeleid in uitvoering.”

Omwonenden hebben eerder gesteld dat ledenaantallen weinig zeggen, maar dat de bezoekersaantallen – vooral op hoogtijdagen – wel degelijk toenemen.

De moskee zegt zelf overlast te hebben bestreden en ook het parkeerterrein van tafeltennisclub en de boogschuttersclub te hebben gebruikt.

Mediation

In de notitie wordt uitgebreid ingegaan op het overleg met de buren. Begin 2016 zijn voor het eerst de buren uitgenodigd.

“De opkomst was naar verwachting klein, omdat vele buren tijdens het overhandigen van de uitnodiging aan de deur hadden aangegeven de bouwplannen geen probleem te vinden. De bezoekers waren over het algemeen positief over de plannen.”

Het burenakkoord is volgens het moskeebestuur door 11 van 14 aangrenzend kavels getekend, één bewoner trok de handtekening later terug. Bezwaren tegen de bouwplannen zijn niet ingediend. Handhaving zou geen problemen bij het parkeren hebben geconstateerd.

De mediation er echter mislukt:

“In 2019 is er op initiatief van de Gemeente Zaanstad een Mediation sessie gestart tussen het moskee bestuur en de 8 bezwaar makende huishoudens. Tijdens de Mediation is er een voor vertrouwelijkheid en geheimhouding getekend door alle partijen. Hierdoor kunnen wij geen uitspraken doen op inhoudelijke gesprekken. De Mediation is beëindigd zonder dat er overeenstemming is bereikt over de nieuwbouw moskee.”

De vraag die rijst na lezing is uiteraard:

Waarom is dit geheim?

De POV is het niet eens met de tijdelijke geheimhouding en maakte het rapport openbaar via haar website.

Context

Eén van de buurtbewoners reageerde op Facebook:

“Ja, lekker ‘open’ gesprek waar in je dus niet weet welke argumenten je zou willen weerleggen of wat er nu exact gewijzigd is t.o.v. het vorige ontwerpbesluit. Bizar.”

Het moskeebestuur stelt:

“De raadsgriffie heeft ons gevraagd of onze oplegnotitie in het raadsinformatiesysteem meteen openbaar mocht worden gemaakt of later. Wij hebben ervoor gekozen om dit stuk nu voor de raadsleden openbaar te maken zodat zij zich als gesprekspartner kunnen inlezen, om zo een inhoudelijk gesprek met elkaar te kunnen voeren.

Vervolgens zal het na de “praat met de raad” voor iedereen openbaar wordt gemaakt. Geen verzoek van ons dus. Wij hebben hiervoor gekozen om te voorkomen dat ons verhaal uit zijn context wordt getrokken en niet om iets geheim te houden.

Het ‘geen verzoek van ons dus’ is merkwaardig omdat het bestuur nadrukkelijk heeft gekozen voor deze tijdelijke geheimhouding.

Het gevolg van de geheimzinnigheid is dat de zaak wel degelijk uit de context wordt getrokken omdat het nu over die (overbodige) geheimhouding gaat en niet over de zaak zelf.

Hier ons dossier over de bouw van de Essalam moskee.

Oostzijde en voorkant van nieuwe moskee
Bovenaanzicht, plattegrond.